פורום הקבוצה הוירטואלית

חברים מכל הכלי הוירטואלי מוזמנים להתחבר יחד לשם גילוי תכונת ההשפעה בעולם.
 
אינדקסאינדקס  CalendarCalendar  FAQFAQ  חיפושחיפוש  רשימת חבריםרשימת חברים  קבוצות משתמשיםקבוצות משתמשים  הרשםהרשם  התחבר  

Share | 
 

 סיכום משיעור בוקר 25.04.2016 חלק א' ( שני יגיעות ) 23 דקות

Go down 
מחברהודעה
לאון-נחוםמספר הודעות : 470
Join date : 30.10.14

הודעהנושא: סיכום משיעור בוקר 25.04.2016 חלק א' ( שני יגיעות ) 23 דקות    Mon Apr 25, 2016 9:39 am


"..."גורא בגוריה מקטל" (שלפעמים שהאומן עושה חץ בו מתקטיל האומן עצמו) (פסחים כ"ח ע"א). בעניין חמץ בפסח, שהוא בשריפה. על דרך המוסר יש לפרש, כי סדר עבודת האדם בתורה ומצוות, בזמן שהוא רוצה לעסוק לשם שמים, הוא שצריכים ללחום ולנצח את היצר הרע. דהיינו היות כי מטבע האדם לתת יגיעה בזמן שיהיה תועלת עצמו, ובשעה שהוא רואה, שלא יצא מעבודה זו שום דבר לתועלת עצמו, אין הוא מסוגל לעבודה. ובא בטענה ושואל, מה עבודה הזאת לכם, זאת אומרת, איזה ריוח יצא מזה, שהוא מתיגע. וכשהאדם מתגבר עליו וטוען, שרוצה לעבוד נגד הטבע, שהוא להשפיע לה', אז היצר הרע בא בטענה אחרת, ושואל טענת פרעה הרשע, מי ה' אשר אשמע בקולו. אפשר לעבוד לטובת הזולת, רק במקום, שידוע לי, שהזולת מקבל את היגיעה. מה שאין כן אם יש לו שני יגיעות:
א. שהוא צריך להתגבר ללכת נגד הטבע ולעבוד לא לתועלת עצמו, אלא לטובת הזולת, היינו לשם שמים.
ב. שצריך להאמין, שהקב"ה מקבל את יגיעתו.
ואלו הב' שאלות הם העיקרים בטענת הרשע. ושאר שאלות הבאים לאדם, הם רק תולדות, שנולדים מב' שאלות הנ"ל.
ולהתגבר על השאלות הנ"ל הוא רק בכח האמונה, שענינו הוא למעלה מהדעת. שצריך להשיב להרשע, שבבחינת השכל יש מקום למה שהוא שואל, אבל למעלה מהשכל, שפירוש בבחינת אמונה, שהוא מאמין בדברי החכמים, שרק הדרך הזה שהוא לשם שמים. היינו בזמן שהאדם נותן את כל מרצו ויגיעתו לשם שמים, זהו כל תכליתו, שעל מטרה זה נברא העולם, כמו שאמרו חז"ל, כל העולם לא נברא אלא בשביל זה (ברכות ו' ע"ב), היינו ליראת שמים.
לכן כשהוא עונה להרשע, שהוא הולך למעלה מהדעת, שהוא נגד השכל, כבר אין השכל יכול להקשות שום קושיא, כי כל הקושיות הם בתוך השכל. מה שאין כן למעלה מהשכל אין מקום לשאלות. ולכן בזמן שהרשע שואל השאלות, אז אומרים לו, שעכשיו הגיע הזמן, שאני יכול לקיים את עבודתי בבחינת אמונה, היינו בזה עצמו שאתה שואל איזה קושיא, ואני משיב לך, שאני הולך בדרך האמונה, ואיני נותן לך תשובה בדרך השכל - זהו סימן שתדע שעבודתי היא בבחינת אמונה למעלה מהדעת. נמצא, שאתה גרמת לי עכשיו מצוה, בזה שרק עכשיו מתגלה לעיני כל שדרך ה' הוא רק אמונה.
ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, גורא בגוריה מקטל, שפירוש, שהאומן עשה חץ בו מתקטיל האומן עצמו. שהכוונה הוא, אותו חץ שהוא רוצה להרוג את האדם, היינו הקושיא שהרשע שואל, בו מתקטיל, היינו בהקושיא עצמו הוא הורג את הרשע, שענינו הוא, בהקושיא בעצמו משיב להרשע והורג אותו. זאת אומרת, שעל ידי השאלה, שהוא שואל, הוא מקבל על עצמו את מצות האמונה למעלה מהדעת כנ"ל, ובזה הוא הורג הרשע, היינו שהוא לא רוצה להביא לו הזדמנות לעשות מצוות…"

אנחנו צריכים להבין ,שיחס שלנו לרוחניות צריך להיות רציאונלי ולא לא רציאונלי , זה לא מיסטיקה , אלא ,זו מערכת, שיש בה חוקיות שונה ,ממה שיש במערכת ,שאנחנו נמצאים ואם אנחנו משתדלים ,למרות שלא נראה , אין לנו רצון לזה , שום נטיה לזה , אבל, אם אנחנו כן מחליטים לקיים את החוקי מערכת העליונה , אז , איזו יכולה להיות כאן קושיה ?
זה ,שלא מסתדר עם השכל שלנו , זה נכון ,שלא מסתדר ,
זה ,שלא נמצא ברגש שלנו ,שאני רוצה לעשות , וודאי ,שלא רוצה , לא רואה בזה שום צורך , חשיבות , אין דחף פנימי ,אלא, הפוך , דחיה , כי אני לא רואה תועלת ,
זה הכל נכון מצד אחד , אבל, מצד השני
אם אנחנו ללא להכנס לזה מידי רגשות , אלא ,מקבלים את זה בצורה ,שישנה מערכת , ישנם חוקים ואנחנו צריכים לקיים אותם ביחס בינינו , ביחס בין אדם לבורא , ביחס בין אדם לחבר , להטבע כולו ( כולל לבורא ) , אם אדם מחליט ,שכך הוא עושה , אז ,הפעולות ,למרות שאין שום טעמים מצדו , הוא כן יכול לקיים ומקיים אותן בצורה, שכן הולך ועושה , מפני שע"י זה ממשיך כוח העליון , שבאמת בונה בו גם הבנות וגם רצונות חדשים ( ע"מ להשפיע ) ואז ,בזה הוא יכול כבר להכנס כבר לעבודה ,
שקודם באיזה מאמץ , מעל הרצון שלו , באונס
ואחר כך ברצון .
זה מאוד תלוי ביחס שלנו, מאיפה שאנחנו נמצאים ולאן אנחנו צריכים להגיע , אבל , בסופו של דבר , אם אדם מסדר את העבודה שלו בצורה נכונה , אז, בהחלט רואה ,שגם אותו חלק בהכנה לעבודת ה' , למה שהוא צריך לקיים ולא מסוגל , הוא יכול להשלים את זה עם השפעת הסביבה , שמה ,שאין לו ( נטיה לזה , מרץ לזה , דחף , רצון ) ,אלא, ההפך , הוא יכול להשלים עם השפעת הסביבה וכן לעשות . אז ,לסדר את היחסים כאלו , כלפי מערכת העליונה ,אם אנחנו נתאר נכון את הצורה הזאת :
איפה אנחנו נמצאים ,
עולם העליון ,
הטבע שלנו ,
הטבע שלו ,
של העולם העליון ,
מה מפריע לנו ,
איך לקיים את זה ,
במשהו אפשר במשהו לא ,
איפה זה למעלה מהדעת ,כנגד הדעת ,
אז , אפשר יותר נכון לאתר הפרעות ואז לראות בזה עבודת הבורא , עבודת ה' בהפרעות האלו ,שהן הפרעות פרעה ואז אנחנו ,בהתאם לזה ,נוכל להתמודד עם זה :
אנחנו נבין ,איפה אנחנו יכולים לתת היגיעה ,כדי להגיע לצעקה

שאלה : אנחנו אומרים למעלה מהדעת היא רק בהשגה רוחנית אפשר לעשות פעולה הזאת ?
תשובה : איפה כתוב את זה ?
תלמיד : זוכר, שאתה אמרת את זה
רב: לא , לא , אל תגיד דברים, כאלו כעובדה , דווקא ,כאשר אנחנו משיגים את הדעת בהשגה רוחנית ,אז ,אין לי כבר ,מה לעשות ,אז ,יש לי כבר למעלה מהדעת , כל פעם רק על דבר החדש אני יכול ללכת למעלה מדעתי . מה זה דעת ?
מה שאני מבין , מרגיש , רואה , משיג .
למעלה מהדעת ,כאשר אני עושה את זה למרות מה שאני מרגיש ומשיג
תלמיד : זה מה שרב"ש כתב במאמר … כל פעם ,כאשר יש לי שאלה , אז, אני הולך מעל , אפשר לעשות באמת את הדברים האלו ?
רב: אפשר לעשות את הדברים האלו ,כמו שעושה כל אדם ,שמתגבר על עצמו ( כמו ספורטאי , בזמן ,שהוא עוסק בזה מקצועית, יש לו המון כאבים , בעיות , הגוף ממש נשבר והוא מתגבר על זה . יש שיטות ,איך להתגבר על הכאב ולהמשיך …) משהו שדומה לזה אנחנו צריכים רק מבחינה רוחנית , ברוחניות זה גם כן ע"י חשיבות המטרה , כמו בגשמיות , רק חשיבות המטרה אתה צריך לקנות כאן מהסביבה ומהסביבה לבורא ואז ,דווקא, זה מציל אותך . בעל הסולם לא סתם מכבד פסיכולוגיה מטריאליסטית , היא נותנת לנו גישה רכה לטכניקה הפנימית שלנושאלה : אמרת רוחניות היא אי רציאונליות ולא רצואונלית ?
תשובה : הרוחניות היא רציאונלית ,מפני שאנחנו לא מבינים אותה ולא מרגישים אותה , אנחנו לא יכולים לעשות חשבון ,מפני שאנחנו לא יודעים, איזו פעולה בדיוק אנחנו עושים ( איזה כלים , איזה אורות , מסכים , חשבונות , עביות - שום דבר ), וגם לא מבינים תועלת , כי ע"מ להשפיע , מחוצה לי , אפילו למי אני עושה , אני לא מבין כלום , לא רואה ולא מרגיש , לכן ,זה נקרא בעינינו לא רציאונלית , אבל , באמת זה רק מפני שאני לא רואה . נגיד, אתה משתמש בהמון מכשירים , מחשבים , מכונות ,שאתה גם כן לא מבין , איך הם פועלים ? זה לא רציאונלי כלפיך ,אתה לא יודע , אז מה ?
כאשר אתה מתיישב באוטו ואתה לוחץ וזה קורה … זה לא למעלה מהדעת ? אני שואל, במה כן ובמה לא ? אלא ,אמרו לי ,אם תעשה ככה ,אז ,נוסע וכו' ,אז, אני רואה ,שזה כך ואני עושה , למדתי את זה, סיבה ומסובב .
ברוחניות אין ,עד שאתה לא תכיר את זה ,לכן זה נקרא בינתיים למעלה מהדעת ואחר כך זה תהיה דעתך וכל העבודה שלנו היא למעלה מהדעת . אבל, למעלה מהדעת כאן יש ,וודאי ,עוד תוספת , שאני לא כל כך עכשיו יכול לפרש , שע"י למעלה מהדעת אתה קונה כלי האמונה , ,שהוא באמת פותח לך אפשרות להיות למעלה מהרצון לקבלשאלה : בנושא היגיעות , אז היגיעה הראשונה היא ברורה : אדם צריך לעבוד באמת למען הזולת , שזה בלתי אפשרי , היגיעה גדולה , אבל ,להאמין שהקדוש ברוך הוא מקבל הגיעתו ,מה פה היגיעה ?
תשובה : היגיעה ,שאתה עובד , כאילו שיש הקב"ה , מישהו ,שמקבל היגיעה שלך
תלמיד : הקב"ה הוא לא אדם מולי
רב: אלא ,המערכת הכללית , שאתה רוצה להשפיע עליה , כדי לעשות נחת רוח לכולם ואז מאהבת הבריאות לאהבת ה' , אתה מתחיל דרך זה להרגיש , שבאמת קיים מוח ולב , לפי מה שאתה עובד במוחא וליבא כך אתה מזהה אותו, שהוא קיים , המציאות העליונה הזאת ,שזה הכולל ...אתה מגלה ,שבתוך מערכת הכללית נמצא מוח ולב הכולל וזה נקרא הקב"ה.
למעלה מזה אנחנו כבר לא משיגים , זה עצמותו
תלמיד : אבל ,כל מה אמרת זה בהיגיעה הראשונה , אבל, מה עם היגיעה השניה ,שצריכים להאמין ,שהקב"ה מקבל הגיעתו ? למה אני צריך להאמין ,זה אמור להיות טבעי ?
רב: אתה רואה את זה ?
תלמיד : לא
רב: אז , מה זאת אומרת טבעי ? למה זה מובן , אם אני מבין מערכת , אני לא יודע כלום . ,כאשר אני עובד, אני לא יודע שום דבר
תלמיד : זה נכנס לתוך האמונה
רב: מה זה אמונה ?
אני עוד לא השגתי . מה זה אמונה אצלך ?
אמונה זה נקרא כוח השפעה ואהבת הזולת , שאנחנו רוכשים , אמונה זה לא ,שאני מאמין . תגיד לי ,במה אתה מאמין בעולם שלנו ? תן דוגמה של האמונה

תלמיד : אני מאמין שאני פה , רואה חברים
רב: זה אתה לא מאמין , אתה מרגיש את זה , אתה יודע - זה לא מאמין . הידיעה, שאתה מקבל ,עובדות בתוך הכלים שלך , אתה יכול להגיד ,שכלים שלי משקרים לי , בסדר , יכול להיות , כי באמת זה כך , אבל, אתה חי לפי זה - זה נקרא ידיעה …
היגיעה יכולה להיות שם רק במקום ,שאתה , הגוף שלך , הלב שלך לא תומך בזה , אין לך שום הצדקה ואם אין שום הצדקה ,אז, אין לך מרץ .
אם יש לך מרץ לעשות איזו פעולה , סימן ,שאתה מקבל מאיזשהו מקום אנרגיה לזה , מאיפה ?
אם תבדוק, אז ,תגלה ,שאתה חושב ,שיש לך רווח ויהיה לי תענוג . אבל, אם אין לך רווח ,שאתה יכול לתאר לעצמך ,ויסורים ,ותענוג , אתה לא מסוגל לעשות כלום ואז נקרא ,שאין לך דעת על הפעולה מסויימית ,
איך אתה תעשה את זה ? איך תבצע ?
נגיד ,על פעולת השפעה , אני לא יכול לעשות , אני שוכב במיתה אני לא יכול לקום
תלמיד : היגיעה בא מהמוח, או ,מהלב ?
רב: היגיעה בא גם מהמוח וגם מהלב והיגיעה בסה"כ שלנו זה ,איך אנחנו פונים דרך קבוצה לבורא , חוץ מזה אין היגיעה , כי אני צריך לקבל ממנו חומרי דלק לעשות פעולה , שמצדי אין לי שום יסודות , הכנות לעשות אותה , אין לי כוח , אין לי מרץ , אין לי חומר דלק , הרצון שלי בזה לא עובד , נקרא ,שדעת שלי כאן לא קיימת , לכן, אני צריך ללכת למעלה מהדעת . כאשר אני מתחיל מעצמי לעשות פעולות ,אני רואה, שההפך , דעתי מתנגד , לכן הפעולה הזאת נקראת למעלה מהדעת , אבל, היא אפשרית רק אם אני מקבל כוחות מלמעלה , זאת אומרת דרך הקבוצה מהבורא

Smile
חזרה למעלה Go down
צפה בפרופיל המשתמש
משהמספר הודעות : 1140
Join date : 30.10.14

הודעהנושא: Re: סיכום משיעור בוקר 25.04.2016 חלק א' ( שני יגיעות ) 23 דקות    Tue Apr 26, 2016 1:01 am

לחיים לאון .... cheers
חזרה למעלה Go down
צפה בפרופיל המשתמש
 
סיכום משיעור בוקר 25.04.2016 חלק א' ( שני יגיעות ) 23 דקות
חזרה למעלה 
עמוד 1 מתוך 1

Permissions in this forum:אתה לא יכול להגיב לנושאים בפורום זה
פורום הקבוצה הוירטואלית :: פורום הקבוצה הוירטואלית :: קבלה כללי-
קפוץ אל: