פורום הקבוצה הוירטואלית

חברים מכל הכלי הוירטואלי מוזמנים להתחבר יחד לשם גילוי תכונת ההשפעה בעולם.
 
אינדקסאינדקס  CalendarCalendar  FAQFAQ  חיפושחיפוש  רשימת חבריםרשימת חברים  קבוצות משתמשיםקבוצות משתמשים  הרשםהרשם  התחבר  

Share | 
 

 סיכום משיעור בוקר 01.05.2016 חלק א' ( "מטרת החברה - א' " ) 24 דקות

Go down 
מחברהודעה
לאון-נחוםמספר הודעות : 470
Join date : 30.10.14

הודעהנושא: סיכום משיעור בוקר 01.05.2016 חלק א' ( "מטרת החברה - א' " ) 24 דקות    Sun May 01, 2016 8:23 am


"...אנחנו נתאספנו כאן, לתת יסוד על בנין חברה, לכל אלה המעונינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם זצ"ל, שהיא הדרך, איך לעלות במעלות האדם ולא להשאר בבחינת בהמה, כמו שאמרו חז"ל (יבמות, דף ס"א, ע"א) על פסוק "ואתן צאני צאן מרעיתי, אדם אתם, אתם קרויין אדם, ואין העכו"ם קרויין אדם", שזהו מאמר של רשב"י.
ובכדי להבין מעלת האדם, נביא כאן מאמר חז"ל (ברכות, דף ו', ע"ב) על פסוק (קהלת, י"ב) "סוף דבר הכל נשמע, את אלקים ירא, ואת מצותיו שמור, כי זה כל האדם". ושואלת הגמרא: "מאי כי זה כל האדם. אמר ר' אלעזר, אמר הקב"ה, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה, שפירושו, שכל העולם לא נברא אלא בשביל יראת ה'".
וצריכים להבין מה זה "יראת ה'", שמשמע, שזוהי הסיבה שבשבילה נברא העולם. וידוע מכל מאמרי חז"ל, שסיבת הבריאה היתה להטיב לנבראיו. היינו, שהקב"ה רצה להנות להנבראים, שירגישו את עצמם מאושרים בעולם. וכאן אמרו חז"ל על הפסוק "כי זה כל האדם", שסיבת הבריאה היא "יראת ה'".
אבל לפי מה שמבואר בספר "מתן תורה", שכתוב שם, שהסיבה, מה שהנבראים לא מקבלים את הטוב והעונג, אף על פי שזוהי סיבת הבריאה, הוא מטעם שינוי צורה בין הבורא להנבראים. שהבורא הוא המשפיע, והנבראים הם המקבלים. והיות שיש כלל, שהענפים מתדמים לשורשם, שמהם נולדו הענפים.
והיות שדברי קבלה אינו נוהג בהשורש שלנו, היינו שהבורא אינו חס ושלום בעל חסרון, שיצטרך לקבל משהו למלאות חסרונו. לכן כשהאדם צריך להיות מקבל, הוא מרגיש אי נעימות. לכן כל אדם מתביש לאכול לחם חסד.
ולתקן את זה היה צריך לברוא העולם. ש"העולם" פירוש בחינת העלם, שהטוב והעונג מוכרח להיות נעלם. בשביל מה. התשובה היא, בשביל יראה. היינו, שהאדם יהיה לו יראה, לשמש עם הכלי קבלה שלו, הנקראת "אהבה עצמית".
שפירוש, שהאדם ימנע את עצמו מלקבל תענוג מטעם שהוא חושק להם, ושיהיה לו כח התגברות על התאוה, למה שהוא מתאוה.
אלא יקבל תענוגים, מה שיצמח מזה נחת רוח להבורא. שפירושו, שהנברא רוצה להשפיע להבורא. ויהיה לו יראה מה', היינו לקבל לתועלת עצמו. מטעם, שזה הקבלת התענוג, שהאדם מקבל לתועלת עצמו, מרחיקה אותו מלהדבק בהבורא.
אי לזאת, בזמן שהאדם עושה איזו מצוה ממצות ה', צריך לכוון, שהמצוה הזאת יביא לו מחשבות טהורות, שירצה להשפיע לה', בזה שמקיים את מצות ה'. כמו שאמרו חז"ל "רבי חנניא בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות".
לכן אנחנו מתאספים כאן, ליסד חברה, שכל אחד מאתנו נלך ברוח הזה "להשפיע לה'". ובכדי להגיע להשפיע לה', מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע להאדם, שזה נקרא "אהבת הזולת".
ואהבת הזולת לא יכולה להיות, אלא בביטול עצמו. שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד. ומצד השני אנו צריכים להתגאות, בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות, שנוכל לכנס לתוך חברה, שלכל אחד מאתנו יש לו רק מטרה אחת "שהשכינה תשרה בינינו".
ואף על פי שעוד לא הגענו לידי המטרה, אבל יש בנו הרצון להגיע להמטרה. גם זה צריך להיות חשוב אצלנו, אף על פי שאנחנו עוד נמצאים בתחילת הדרך. אבל אנחנו מקווים שנגיע להמטרה הנעלה…"


כוח העליון , רצונו להתגלות בנברא , שרצון כ"טוב ומטיב" , כאוהב ומחוץ לנברא התכונות האלו הן לא קיימות , לכן ,עצמותו אנחנו לא יכולים להגדיר בשום צורה , רק כשורש הקדמון , ,אבל ,הכוח הזה, שמתלבש בנו , הוא מתלבש כ"טוב ומטיב" ולזה אנחנו צריכים לשאוף :
איך לסדר את עצמנו כך , שהכוח העליון יופיע בנו ?
וכאשר הוא מופיע ,אז ,הוא מופיע בצורה אחת , כ"טוב ומטיב" , חיבור ואהבה ?
אבל זה ,לפי הכלים שלנו , זה לא ,שהוא בעצמו , אלא ,כלים שלנו כאלו וזא הוא מופיע כך בהם . אם כלים שלנו אחרים , שהם לא נמצאים בחיבור ביניהם , שכך אנחנו היכולים להביא תכונת ה"טוב ומטיב" , חיבור אהבה בינינו , שבצורה כזאת , במידה כזאת אנחנו גם כן מרגישים כוח ,שמתלבש בנו , מופיע בנו .
אם אנחנו הפוכים מתכונת ההשפעה ואהבה , אז, אנחנו מרגישים ההפך ,שיתלבש בנו כוח אחר : פרוד , שנאה, ייסורים , מכאובים . כך זה קורה ואין יותר חוץ משני מצבים האלו
או גילוי שכינה , גילוי כוח העליון בנו
או ההפך , הסתרה . כל צורות הסתרה אנחנו קורים לזה העולם הזה , אם אנחנו לא מודעים ,איפה שאנחנו נמצאים . צורות הסתרה קיימות גם כן במדרגות , גם שם אנחנו דרך הסתרה מכירים כוח העליון , כי הצורה הפוכה , קודמת ממנו
אנחנו נמצאים במצב, שצריכים לבנות חברה
שזה לא חברה
לא סביבה
לא עם
לא מדינה
ולא עולם
אלא זה מקום חסרון , חסרון לגילוי כוח העליון והחסרון הזה הוא צריך להיות , כמו שכוח העליון יכול להתגלות , בצורה השפעה הטהורה , לכן ,יחסים בינינו צריכים להיות בהתאם לזה :
להשפיע ע"מ להשפיע
לקבל ע"מ להשפיע , נקרא לקבל חסרון הזולת , כדי להשפיע לו
ניתן לנו עולם שלם , כדי שאנחנו נהפוך , שאנחנו בהחלט נתקן אותו , נשפר אותו ( כיתרון אור מתוך חושך ) בפער בין החוסר כוח השפעה ואהבה והופעת הכוח עצמו ,כך אנחנו נרגיש מציאות הבורא ובהתאם לזה נחת רוח ,שאנחנו יכולים לשייך לו , שאנחנו יכולים למסור לו . זו העבודה .
מתוך זה שאנחנו בונים את עצמנו , שנמצאים בעולם הזה המדומה , אבל ,בכל זאת ,נמצאים בינתיים בו , אז, עבודה שלנו היא מסתכמת בעצם בזה ,
שאנחנו בונים קבוצה ,
חברה ,
שמטרתנו לבנות קבוצה כל כך גדולה, שהיא תכלול את העם , שהקשר בקבוצה הוא יהיה לפי כוח העליון , חוקים עליונים של השפעה ואהבה ,
שאז הקשרים האלו בין בני אדם הם יקראו יהודים בגלל שרוצים להתאחד ,
שיקראו עם ישראל , כי רוצים להגיע לישר-אל ,
אז ,אנחנו מדברים כבר על בניית העם ובניית המדינה ולכן אנחנו מדברים על החינוך , תרבות של אותה קבוצה , לפי איזה עקרונות היא תתקיים .
זאת אומרת ,יוצא שחכמת הקבלה היא לא סתם חכמה תאורתית או פילוסופיה , אלא, היא מטפלת בכל מה ששייך לאדם הזה , כדי לעלות ערכים האלו , שבכל התנהגות של האדם , בכל תפיסת האדם לדרגה ,שנקראת עולם הבא .
לכן ,אין שום דבר שבעולם הזה , שהוא ,בעצם ,נמצא מחוצ לתחום שאותו חכמת הקבלה מתכוונת לשנות , בכל דבר .
לכן ,מטרת החברה רק בהתחלה לארגן את עצמה בצורה מוגבלת , לחשוב על הקיום שלה בלבד , פנימי , אבל ,אחר כך היא צריכה להיות כבר יותר ויותר רחבה , יותר ויותר מביאה את עצמה , כדי לא סתם להתקיים כקבוצה קטנה , אלא,לממש ,מה שמקובלים דורשים , לכן היא חייבת לעסוק בהפצה , הרחבת הגבולות שלה , בזה ,שהיא מביאה ידיעת הבריאה לעם ישראל ולכל העמים , כך אנחנו צריכים לראות תפקידנו .
במיוחד ,כאשר אנחנו נמצאים במצב , שכל העולם הוא נמצא בנסיגה , פרוד ומחייב אותנו לעורר עם ישראל ודרכו את כל העולם לתיקון
""...אנחנו נתאספנו כאן, לתת יסוד על בנין חברה,..." צריכים לראות ,מה היא הדרך של בעל הסולם ולהשתדל לממש את זה .
באיזה תנאים אנחנו יכולים להגיד ,שאנחנו כן נמצאים באותו המסלול?
בשביל מה אנחנו מתאספים ?
לכן ,הוא כותב ,כדי להשפיע לה' , וכדי להשפיע לה' מקודם להתחיל להשפיע על האדם , שזה נקרא אהבת הזולת


שאלה : מה תפקיד של היראה , איך אנחנו באים ליראה הנכונה ?
תשובה : יראה זה הכוח ,שמנהל כל הפעולות שלנו בעולם , קודם כל פחד .
קודם כל זה כוח השמירה ,שעוזר לנו להתקיים ולא להפגע , לא למות וכו' ,אז ,יראה יכולה להיות תלויה מהגבול ,איך אדם מפותח
יכולה להיות קטנה , שלא יוצאת מעבר לגופו
יכולה להיות קצת יותר ,כי אדם מתחיל לראות ,שהוא תלוי בקבוצה , בעם , בעולם . יראה קודם כל זה על קיום עצמו .
אחרי זה אין שאלה על הקיום כל כך ,אז, ישנה יראה ,איך אני מרוויח , איך אני מצרף לעצמי יותר ויותר ערכים , שהם חשובים לי ( אוכל , מין , משפחה , כסף , כבוד , מושכלות )
,או ,מעבר לזה יראה , איך אני מרוויח חוץ גופית , שכולם מתים ,
אחר כך יראה , יכולה להיות כבר , איך אני מסדר יחסים שלי עם הבורא , שיהיה מרוצה ממני
כח היראות האלו הן יראות אגויסטיות , רק יש בהן גם כן רמות ואדם מתפתח במשך הזמן מרמה לרמה , מרחיב את העיגול שלו ביראה . אדם מפותח הוא מבין ,שלא יכול לחשוב רק על עצמו , שכנים , איפה שהוא גר , אלא ,על המדינה , ועוד יותר מפותח על העולם ועוד ועוד , על כוח העליון .
באדם שיש לו נקודה שבלב , הוא כבר מתחיל ,לפי הנקודה הזאת, לחשוב ,איך אני אממש אותה , כמו שנקודה הזאת , החיסרון הזה מופיע בו ואז הוא מחפש דרכים ,איך הוא יממש את היראה , הנכונה , זאת אומרת ,היא מתחילה להיות כ"מה טעם בחיי? "
מה יש לי בחיים האלו הבהמיים ?
אני צריך להשיג מהות החיים - זו יראה אגויסטית , אבל ,היא כבר כזאת ,שהיא מושכת אותו למעלה מהחיים האלו , מעבר לחיים
מאיפה באים חיים ?
לאן הולכים אחרי החיים ?
לא שואל על 70 שנותיו , אלא ,שואל על הכוחות , שמנהלים אותו , כי רואה, שבחיים שלו , אפילו שהוא מנהל את עצמו , אבל
יש כוח ,שהוא מוליד אותו , הגורל ,
ויש כוח אחרי שהוא מת , יכול להיות שמלווה אותו ,
אז, לפי זה מתחיל להתיחס לזה ולחפש את המהות . זאת אומרת ,מהות זה לא שילד טוב בלבד , יש בזה דרגות :
מה קורה עם הכוח העליון ?
אלא אני רוצה לדעת בכלל את המערכת , איך שהיא קיימת , מתקיימת , פועלת ?
איך אני נכלל בה ?
איך היא משפיעה עלי?
וזה מביא אותו כבר למקום ,איפה שהוא יכול לממש את עצמו , את השאלות האלו .
כשאר הוא מגיע ,אז ,הוא קורה מטרת החברה , שבעצם אם אתה רוצה להכיר את הכוח העליון , שהוא לבד עשה , עושה , יעשה הכל המעשים ואין בעולם , הכל העולמות משהו אחר שעושה את זה "אין עוד מלבדו " - בבקשה , אתה יכול , לאט ,לאט הוא יתגלה בתנאי , שאתה נותן לו יסוד , מקום להתגלות , שנקרא שכינה , המקום ,שאתה בונה , שאתה בונה אותו מכוחות הדחיה שיש בין חברי הקבוצה , שבמידה ,שכוחות הדחיה האלו הם הופכים אותם לכוחות החיבור ,אז ,בפער בין דחיה לחיבור ( זה נקרא אמונה למעלה מהדעת ) ,אז ,בהתאם לזה מתגלה בתוך הרצון הזה, באמונה למעלה מהדעת ( בחיבור למעלה מפרוד ) ,אפילו אולי באהבה למעלה משנאה , שעל כל הפשעים תכסה אהבה , אז ,יחס בין פשע ואהבה , בין דחיה ,שנאה וחיבור , לפי עוצמת הפער הזה מתגלה כוח העליון ,שהוא העליון ומנהל כל הבריאה , ,שנקראת רצון לקבל ואז ,
ככה אדם מתחיל להכיר את המהות הבריאה , מטרת הביראה ,
מתחילת הבריאה ועד סופה ,
איזה תהליך זה צריך לעבור ?
איזה חלק , קטע אנחנו יכולים להשתתף בזה ?
חובתנו להשתתף וכו' ,
זה כל החכמת הקבלה , בינתיים

Smile
חזרה למעלה Go down
צפה בפרופיל המשתמש
משהמספר הודעות : 1140
Join date : 30.10.14

הודעהנושא: Re: סיכום משיעור בוקר 01.05.2016 חלק א' ( "מטרת החברה - א' " ) 24 דקות    Tue May 03, 2016 9:53 pm

לחיים לאון .....תודה
חזרה למעלה Go down
צפה בפרופיל המשתמש
 
סיכום משיעור בוקר 01.05.2016 חלק א' ( "מטרת החברה - א' " ) 24 דקות
חזרה למעלה 
עמוד 1 מתוך 1

Permissions in this forum:אתה לא יכול להגיב לנושאים בפורום זה
פורום הקבוצה הוירטואלית :: פורום הקבוצה הוירטואלית :: קבלה כללי-
קפוץ אל: