פורום הקבוצה הוירטואלית

חברים מכל הכלי הוירטואלי מוזמנים להתחבר יחד לשם גילוי תכונת ההשפעה בעולם.
 
אינדקסאינדקס  CalendarCalendar  FAQFAQ  חיפושחיפוש  רשימת חבריםרשימת חברים  קבוצות משתמשיםקבוצות משתמשים  הרשםהרשם  התחבר  

Share | 
 

 סיכום שיעור בוקר 22.07.2016 חלק א' ( הכנה לכנס ) 22 דקות

Go down 
מחברהודעה
לאון-נחוםמספר הודעות : 470
Join date : 30.10.14

הודעהנושא: סיכום שיעור בוקר 22.07.2016 חלק א' ( הכנה לכנס ) 22 דקות    Fri Jul 22, 2016 9:07 am) האדם צריך ללכת בעיקר בקו הימין, היינו לעשות מעשים טובים, ושירגיש עצמו לאדם שלם, המשרת את המלך, וצריך להאמין שמכל מעשה שהוא עושה, יש נחת רוח לפניו יתברך.
ויחד עם זה צריך להיות לו זמן ללכת בקו שמאל, היינו ברוח הביקורת. אבל השמאל צריך להיות נכנע לימין, זאת אומרת שהולך בשמאל אינו מטעם שרוצה בחינת שמאל, אלא שזה רק בכדי להשביח את הימין. היינו להראות שאף על פי שיש לו כל הביקורת וכל הדעת, מכל מקום הוא הולך בבחינת למעלה מהדעת, היינו בבחינת הימין, שנקרא בחינת אמונה. וזה נקרא קו האמצעי, שמכריע בין ב' קוים ונוטה לימין.
(רב"ש ג', ג' קוים (א')

מטרת הבריאה זה לגלות את הבורא ולהכיר , לדעת , להרגיש אותו גם ברגש וגם בשכל ( במוחא וליבא ) בצורה שלמה , מלאה ,כמו שהכוח העליון הזה קבע ,שאנחנו צריכים לגלות . כדי לגלות אותו אנחנו הנבראים צריכים להיות הפוכים ממנו , כי כל דבר מושג רק מדבר והיפוכו ( כל תופעה בטבע אני יכול להבין ,להרגיש ,אם יש משהו ,כהפך מזה ) , בדיוק ההפך . אם זה קצת , אם זה באיזושהי צורה דומה לזה - זה עדיין לא נקרא ,שאני יכול להכיר את הדבר כנגדו , שנמצא כנגד התופעה הזאת . אם אני רוצה לגלות ,מה זה לבן ,אני חייב בדיוק את השחור וכנגד השחור להכיר את הלבן , וכך זה בצלילים , בטעמים ,בכל מה שלא יהיה .
המטרת הבריאה להכיר את הבורא , זאת אומרת ,אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה ,שמגלים לנו כל פעם צורות הפוכות ממנו ואנחנו עומדים , נכללים מצורות ההפוכות האלו ומבינים ,שזה עזר כנגדו , "בראתי יצר רע " ,שזה הכל נברא בכוונה , בצורה מלאכותית , שבורא נותן לנו העתקה ממנו , זאת אומרת ,דבר הפוך ממנו , נגיד נגטיב ממה ,שהוא ואנחנו מהמצב הזה , הפוך ממנו , אז, מכירים אותו "כיתרון אור מתוך חושך" .
כתוב על זה בהרבה מקומות, כי זה עיקרון היסודי , שבתוך המציאות שלנו , רק אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה . לכן , גם זוהר כותב : מי זה שהופך את החושך לאור , מר למתוק וכו' , הכל מתבסס על זה . לכן ,אם הבורא לא היה מגלה לנו צורות הפוכות ,לא היינו מגלים אותו


שאלה : האם צורות ההפוכות ,שעוברות עלינו ,הם דוחפים , מעוררים אותנו לגלות אותו ,או ,סתם עוברים עלינו ואנחנו סובלים , כמו דומם , צומח וחי , שסובלים מלחצים עליהם ,אבל ,לא יכולים להגיב בצורה הנכונה .
לאדם ניתן שכל ורגש , שהוא יכול כן להבין את המטרת הבריאה , ותכנית הבריאה , שהיא כולה מתבססת על העיקרון הזה הפשוט - מה שיש לך אתה צריך מתוך זה להכיר את הבורא ומזה יש לנו כבר כל המאמרים "שמעתי" , כל השיטה ,שהיא נקראת עבודת ה' , שאנחנו צריכים על כל הפרעה להגיד ולהכיר , להבין , לגלות ,ש"אין עוד מלבדו " ,ושכל הפרעה ,שהיא רעה ובאה אלינו בצורה לא יפה ולא נכונה , כמו שמורגש ומובן לנו מהתחלה ואנחנו צריכים להגיד - לא , הוא "טוב ומטיב " ,כנגד זה צריך לגלות ,להתגלות ואני צריך להפוך כל הרע לטוב ומזה אנחנו גם כן לומדים לא רק ממאמרים , במאמרי עבודה , שבמיוחד מכל המקובלים כתב לנו רב"ש , אלא ,אנחנו גם כן לומדים את זה מארי , בעל הסולם ,שכל הרצונות , ציורים האלו , שמתגלים בנו ,כציורי רצון לקבל , קליפה , ציורים רעים , הפוכים מהבורא ,אנחנו צריכים לעשות לזה צמצום , מסך , אור חוזר וזיווג ולבנות מתוך זה את הדמות של הבורא .
דווקא על פני צורות החושך , אגו , הגנום , קליפות - הכל ,מה שמתגלה בנו ,אנחנו בהתנגדות , בהתנגשות , בהתגברות על זה בונים דמות הבורא וכך אנחנו מגיעים לגילוי שלו ולדבקות עמו . העבודה הזאת ,מספרים לנו מקובלים, היא מתרחשת בנו בשלבים , שהם נקראים ג' קווים . מי שלא נמצא בעבודה פנימית הזאת ,אז ,נראה לו ,שאלו דברים מבולבלים , לא מובנים , אבל , האמת ,שזה מאוד פשוט , כמו שעכשיו דברנו :
שאני צריך קודם כל להבין ,שמה שמתגלה בי רע, זה קו שמאל והוא צריך כך להתגלות , כיתרון אור שאני יגלה רק מתוך החושך , מתוך השמאל הזה . וכדי לגלות את האור מתוך החושך , הבורא מתוך צורות ההפוכות שלו ( שזה כל העולם העתקה ההפוכה ) אני צריך לעבור לקו ימין .
קו ימין - זה מאמצים שלי , בינתיים כך זה , מאמצים שלי לחיבור , להשפעה , לעלות למעלה מהבהמיות שלי , מקבלת העולם כמו שהו , הנראה בחושים הבהמיים שלי . אם אני רוצה להתעלות לדרגת האדם ולא להישאר בתוך גופי והכל לקבל ולרגיש דרך הגוף בלבד


שזו דרגת הבהמה , אז , אני צריך לעלות למעלה מהצורות העולם ,שמתגלות בכלים שלי הנוכחים , האגואיסטיים , הגופניים ואני צריך לבנות , בעצם ,להשתדל לבנות צורה הפוכה . הצורה הפוכה אני בונה ע"י זה ,שאני מתעסק בימין .
איך ?
ימין זו קבוצה , עשירייה , קבוצה גדולה העולמית , זה לימוד , הפצה וכו' , כל האמצעים ,שע"י אנחנו מארגנים את התנאים הנכונים להגיע לתכונת ההשפעה . אחרי שאנחנו מארגנים את זה , אנחנו גם יכולים להמשיך דרך זה המאור המחזיר למוטב ואז אנחנו נמצאים ע"י עבודה הזאת בקבוצה בקו ימין .
והימין ,שהוא מייחד עם השמאל , שאנחנו אומרים ,שגם זה וגם זה אלו דברים הכרחיים , זה לטובה והכל בא מהבורא ואני צריך לקבל את שניהם ולהבין םשכל זה זה רק אמצעי , כדי להגיע לדבקות עם הבורא ,אז ,זה הופך להיות לקו האמצעי .
הקו האמצעי - זה כבר גילוי כלי של הנשמה שלי מצדי ומילוי שלו . זו צורת הבורא נרנחי , שמתלבשת מהאור הזה ונותנת לי הרגשת החיבור ודבקות . זו העבודה ,בעצם ,בקצרה בג' קווים ואנחנו רוצים קצת לטעום , מה יש לנו מזה ?
אבל במיוחד, איך אנחנו בעבודה בג' קוום מתקרבים לשלבים כאלו ש

אנחנו עוברים מצבי התנגדות , התנגשות בין נברא לבורא , בין השגחה ע"י עונש ושכר וזה הכל אחד
כאשר אנחנו משתדלים לקשור כל הדברים האלו ייחד ואצלנו בשכל ורגש זה לא מסתדר , כי אנחנו מהתחלה נמצאים בדרגת החי , שהוא לא למעלה מהעולם הזה וג' קווים כבר זה מעמד יותר עליון ולכן כאן אנחנו מתחילים להרגיש ,לפעמים ,כל מיני תופעות כאלה ברגש ובשכל ,שהן מבלבלות אותנו ,שהן נמצאות במין התנגדות , שלא מובן ,איך זה יכול להתחבר , נגיד . וזה במיוחד תמיד מה שהתכונות , ומהות הבורא ונברא ,כאשר הם מתחילים באיזושהי צורה להתחבר , להתקרב ,אז ,יש ביניהם כאלו תופעות , שהן לא מסתדרות , נכנסות לפי אותם מעמדים , שאנחנו רגילים אליהם ואנחנו צריכים כאן להכנס למעמדים אחרים למעלה מהזמן , תנועה , מקום ובסה"כ זה נקרא אמונה מלמעלה מהדעת , זאת אומרת ,להיכנס למימד ,איפה שטוב ורע הם שווים באים מהטוב ואין רע , בקיצור ,בניגוד למדרגה הקודמת , שהיא נקראת דעת ואנחנו צריכים לעלות באמונה למעלה מהדעת , זאת אומרת, לבנות מדרגה הבאה , שזה יחוד הבורא מחייבת אותנו כך לקבל אותה ואז אנחנו מגלים השתוות תופעות ניגודיות , שמה שמאפיין את המדרגה למעלה מהדעת … ,זה שני דברים מנוגדים והם לא יכולים להיות מסודרים בשכל הרגיל מצד אחד ,
מצד השני בפקודת הבורא אברהם הולך לאמונה למעלה מהדעת ודווקא ככה להחזיק
מצד הגשמי יש לנו תמיד דברים מנוגדים , שהם לא יכולים להסתדר בשכל רציונלי שלנו זה לא יכול להיות , לא להתקיים , לא להיות יחד באיזושהי צורה
ובדרגה רוחנית , שנקראת אמונה , כך זה נקרא ולא ,שחסר שם שכל או רגש , דרגה יותר עליונה שם זה מסתדר …

אנחנו צריכים לכן ללמוד ,איך אנחנו נוגעים , משתדלים לנגוע בזה במדרגה ,שנקראת אמונה למעלה מהדעת , ישנם הרבה כניסות לזה וכך אנחנו מתאמצים ,עד שאנחנו מכווצים כל המאמצים שלנו ונכנסים ולא מאבדים עולמנו הגשמי החד סתרי , אפילו חד אין כאן ,כי גם האגו אנחנו לא מסוגלים להכיר , עד שלא כנגדו יעמוד יצר הטוב , אבל ,אנחנו לא מאבדים שום דבר ,אלא ,כמו גדולים , אז ,הם לא מבינים ,מה קורה בעולם שדל ילדים , אלא ,כבר מסתכלים מרמה שלהם , אבל ,כמו שגדולים לא צריכים לספר הכל לילדים , אלא ,לפי מה ש" חנך נער ע"פ דרכו " ,כך גם אנחנו . גם כלפינו ,שאנחנו נופלים , עולים ,וגם כלפי הזולת צריכים תמיד להיות במצב, שאנחנו עושים רק מה שלטובת חברים ,או ,אנשים שמחוץ לקבוצה .


בעבודה של ג' קווים , החשוב לנו ביותר להיות כל הזמן בקו ימין ולא חשוב ,מה שמתגלה בקו שמאל -להישאר בימין . ואחרי שאני נשאר בימין , אז ,אני יכול לפנות לקו שמאל , לבקר אותו , לראות , להתחיל ע"י לברר את הימין , או , ע"י ימין לברר את השמאל , אבל, שאני כל הזמן נמצא בעצמי בימין ,שאי נאפשר לנתק אותי משם . וימין זה נקרא "אין עוד מלבדו " , "טוב ומטיב " ,שאני כל הזמן נמצא בזה ורק מנקודה הזאת אני מסתכל על כל החיים , זאת אומרת, אני קשור לבורא בצורה ,שאני לא יכול ליפול מזה ורק ,כאשר אני בטוח ,שאני לא נופל ( אני מחזק את עצמי ע"י ערבות , כוחות של הקבוצה , סדר הלימוד , כל מיני עוד אמצעים ), אז ,מותר לי לגשת לשמאל ולעבוד עמו כך שע"י זה אני מגדיל ומברר את הימין יותר , כי לימין אין צורה - "טוב ומטיב " , מתוק , יחיד ומיוחד . מאיפה אני ארגיש בזה הבחנות ?
לבורא אין צורה , אלא , דווקא האגו שלי , רצון לקבל בכל הגוונים ,הוא נותן לי אפשרות לקחת צורה , צורה לא כוונות ,כמו שאנחנו אומרים , אלא, רצון בלי כוונה ,שאני לוקח מהשמאל וע"י אני מברר את הימין . אז ,אני מבין ,מה זה בדיוק בורא , צורה שלו , מה זה טוב ומטיב , מה זה מתיקות שלו וכו' ,אבל ,זה כבר שלב ב' , שלב הראשון זה רק להתחזק בימין ש
אין עוד מלבדו " טוב ומטיב " וכך לראות את ההתקדמות שלנו , חיים והכל מה שקורה , כי "אין עוד מלבדו " וממנו אנחנו מקבלים הכל


שאלה : איך אנחנו מחזיקים את עצמנו בימין ולא דואגים ,מה שיש לנו בשמאל ? על פני כל השמאל ללא בירור יחס שביניהם , אלא , כמה שמתגלה בי רע בלב וספקות בשכל - אני מחזיק בימין . איך אני עושה את זה ומה זה נותן לי ?

Smile
חזרה למעלה Go down
צפה בפרופיל המשתמש
משהמספר הודעות : 1140
Join date : 30.10.14

הודעהנושא: Re: סיכום שיעור בוקר 22.07.2016 חלק א' ( הכנה לכנס ) 22 דקות    Sat Jul 23, 2016 10:59 pm

לחים לאון ....תודה cheers
חזרה למעלה Go down
צפה בפרופיל המשתמש
 
סיכום שיעור בוקר 22.07.2016 חלק א' ( הכנה לכנס ) 22 דקות
חזרה למעלה 
עמוד 1 מתוך 1

Permissions in this forum:אתה לא יכול להגיב לנושאים בפורום זה
פורום הקבוצה הוירטואלית :: פורום הקבוצה הוירטואלית :: קבלה כללי-
קפוץ אל: