פורום הקבוצה הוירטואלית

חברים מכל הכלי הוירטואלי מוזמנים להתחבר יחד לשם גילוי תכונת ההשפעה בעולם.
 
אינדקסאינדקס  CalendarCalendar  FAQFAQ  חיפושחיפוש  רשימת חבריםרשימת חברים  קבוצות משתמשיםקבוצות משתמשים  הרשםהרשם  התחבר  

Share | 
 

 העברת סיכום שעור בוקר יומי שלאון מפרסם בפייסבוק 31/8/2016

Go down 
מחברהודעה
משהמספר הודעות : 1140
Join date : 30.10.14

הודעהנושא: העברת סיכום שעור בוקר יומי שלאון מפרסם בפייסבוק 31/8/2016   Wed Aug 31, 2016 2:53 pm

סיכום משיעור בוקר 31.08.2016 חלק א' ( מהי התפלה על עזרה ועל סליחה, בעבודה ) 28 דקות
Leiderman Leon-Nahum·31 أغسطس، 2016
"...חז"ל אמרו (קדושין ל', ע"ב) "יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ומבקש להמיתו, ואלמלא הקב"ה עוזרו, אין יכול לו". משמע מכאן, שהקב"ה עוזרו, כן יכול לו. אם כן נשאלת השאלה, מדוע האדם צריך לבקש מה' סליחה על החטא, הלא חז"ל אמרו, שהאדם בעצמו אין יכול לו, אלא בעזרת הקב"ה.

נמצא, אם האדם חטא, הוא לא אשם. כי מה הוא היה יכול לעשות, אם הקב"ה לא עזר לו.ובכדי להבין זה, צריכים להבין מקודם, מהו שורש החטאים. כלומר, מהו המקור והסיבה שזה גורם כל החטאים. והגם שהתשובה היא פשוטה וידועה לכל, שהסיבה לכל החטאים הוא היצה"ר, אבל יש לדעת, מהו המקור והשורש של יצה"ר, שהוא מסית את הנבראים, שיחטאו, כלומר בשביל מה הוא רוצה, שהנבראים יחטאו בעולם.

וכמו כן צריכים להבין, מהו יצה"ט, שהוא רוצה דוקא, שהנבראים יעסקו בתו"מ.וכפי שלמדנו, היות שמטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו, לכן ברא הבורא נבראים, שירצו לקבל טוב ועונג, כלומר שיהיו להם רצון וחשק לקבל תענוגים, אחרת הם מרגישים שאין להם טעם בחיים.

והם מוכרחים לקבל תענוג, אחרת הם מרגישים יסורים. והרצון לקבל הזה הנטבע בהנבראים, זהו כל השורש של יצה"ר, שהוא מסית להנבראים, שיעשו חטאים.אולם יש להבין, אם הבורא ברא בהנבראים את הרצון לקבל הזה, והוא עיקר מה שהנבראים נקראים בשם "נברא", שזהו כמו שכתוב, שנברא נקרא "יש מאין", שהוא דבר חדש, מה שלא היה מטרם שבראו. אם כן למה הוא שורש היצה"ר.והתירוץ על זה מובא בתע"ס, היות שכל ענף רוצה להדמות לשורשו. לכן הרצון לקבל הזה, שאם הוא היה נשאר בצורתו שהיא בעמ"נ לקבל, אז הרצון הזה שהוא בהופכי להבורא, והיה מרגיש אי נעימות בעת קבלת התענוגים. לכן נעשה תיקון על זה, הנקרא "צמצום".

כלומר, שלא יקבל את האור בכלי זה, הנקרא "מקבל לעצמו", אלא שיקבל השפע דוקא בזמן, שיש לו הכוונה בעמ"נ להשפיע.זאת אומרת, שכל מה שהאדם רוצה לקבל לעצמו, נעשה איסור, מטעם, שכל מה שרצון בעליון נעשה חוק מחויב בתחתון, שהתחתון כבר עושה איסור, אם הוא מקבל לעצמו ולא על הכוונה בכדי להשפיע נחת ליוצרו.נמצא, שכל החטאים נמשכים בזה, אם האדם רוצה לקבל לתועלת עצמו. וזה כמו שכתוב "בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין". נמצא, שהתורה ומצות שנתנו לנו לקיימם, הוא על הכוונה להביאנו אל הכוונה, שנוכל לכוון לבנו לעשות את כל הדברים בעמ"נ להשפיע.

וזה נקרא "קדושה". ומכאן נמשך, שהקליפה והס"א, שהם רוצים לקבל לתועלת עצמם, ובזה הם בהופכיות לקדושה.לכן אנו קוראים להרצון לקבל לתועלת עצמו בשם חדש "יצר הרע", היות שע"י זה שהוא רוצה למלאות את רצונו ולהנות לעצמו, בזה הוא לא נותן לנו לקיים תו"מ. כי ע"י קיום תו"מ אפילו שלא לשמה, באים לשמה. לכן אפילו בשלא לשמה היצה"ר מפריע מלקיים תו"מ, כי מתוך שלא לשמה באים לשמה. לכן מספק "אולי יבוא", כבר מפריע.ולשמה נקרא, שהאדם עושה הכל לתועלת ה' ולא לתועלת עצמו. נמצא, שהיצר הרע מפסיד, בזה שהאדם עוסק בתו"מ, עד כדי כך שהוא נאבד מהעולם.

כלומר, שהאדם הורג אותו עם התורה ומצות שהוא מקיים. כמו שאמרו חז"ל (ברכות ס"א ע"ב), תניא ר' יוסי הגלילי אומר "צדיקים, יצר טוב שופטן, שנאמר, ולבי חלל בקרבי". ופירוש רש"י "ולבי חלל בקרבי, יצר הרע. הרי הוא כמת בקרבי, שיש בידו לכופו".ובהאמור, כל מה שעושה היצר הרע, שמפריע לו מלעסוק בתו"מ, בצדק הוא עושה, כיון שהאדם רוצה להמית אותו ע"י התו"מ.

לכן הרצון לקבל נקרא "רע", מטעם שהוא עושה רע לאדם. משום שהיצר הזה הוא המפריע להאדם, שיגיע לבחינת דביקות בה', הנקרא "חיים", כמו שכתוב "ואתם, הדבקים בה' אלקיכם, חיים כולכם היום".וכשהאדם בא לידי הכרה, שהרצון לקבל לעצמו מפריע לו להגיע לעולם החיים, ורוצה שהאדם ישאר בעולם החושך והמות, וכי יש בעולם דבר היותר רע, שמפריע לו מלהגיע להחיים, אז האדם נותן להרצון לקבל לעצמו שם "יצר הרע". כלומר, שהאדם מרגיש את הצרות הרעות, שהוא גורם לו.

אז הוא קובע לו שם "רע". מה שאם כן מטרם שהאדם מגיע להרגשה זו, שהרצון לקבל לעצמו הוא המפריע בעדו מלהגיע להטוב ועונג, אין האדם מכנה את הרצון לקבל לעצמו בשם "יצר הרע".ומזה אנו רואים, זה שהרצון לקבל לעצמו מפריע את האדם מלקיימם תו"מ, הוא צודק, היות שהרצון לקבל לעצמו רואה, שהאדם רוצה להמית אותו, כנ"ל בדברי חז"ל על פסוק "ולבי חלל בקרבי", שהיצר הרע נעשה כמת אצל צדיקים, שמקיימים תו"מ, כדברי חז"ל, "בראתי יצה"ר, בראתי תורה תבלין".

נמצא, שהרצון לקבל הזה, הנטבע בהנבראים, הוא השורש לכל החטאים, שלא נותן להנבראים לקיים מצות ה', מטעם שהוא רואה, שרוצים להעביר אותו מהעולם. וזהו כמו שמובא במאמר "פתיחה לחכמת הקבלה" (אות א') "רבי חנניא בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תו"מ".
ומבואר שם, שע"י קיום תו"מ זוכים להזדכך מהרצון לקבל לעצמו.לכן אנו מבינים טוב מאוד, מדוע שהרצון לקבל הוא המפריע לקיים תו"מ, והוא השורש והסיבה לכל החטאים.ומזה נמשך, שאלו שרוצים לעבוד בדרך של השפעה, להם יותר קשה מלחמת היצר הרע, מסיבת שאלו אנשים הם ממש רוצים להרוג ולהמית את הרצון לקבל לעצמו. כלומר, שהם רוצים ללכת בדרך התורה, שהיא הפוכה מדעת בעלי בתים.

שדעת בעלי בתים היא, שאין הם עושים שום דבר אלא לתועלת עצמו. ולכן כשהם עוסקים בתו"מ, כל כוונתם היא, שירכשו ע"י זה שכר עבור תועלת עצמם.זאת אומרת, שהם ישארו בהרצון לקבל שלהם. ורק מקודם שהתחילו לעסוק בתו"מ רצו שכר עוה"ז, בשעה שעסקו רק בדברים גשמיים, כי מי שעובד אצל בעל הבית, הוא רוצה שבעל הבית ישלם לו שכר. ועתה, שהתחיל לעבוד ולקיים תו"מ מה, שה' צוה אותנו, אז הוא רוצה, שה' ישלם שכר.

נמצא, שהכל על דרך לתועלת עצמו. מה שאם כן אחר כך, שהתחילו לקיים תו"מ, היה זה על הכוונה שיקבלו שכר עבור הרצון לקבל שלהם, עוה"ב.אם כן, היצה"ר, הנקרא "רצון לקבל", לא מתנגד להם כל כך. היות שהרצון לקבל מתנגד להם רק מספק, כלומר, היות משלא לשמה באים לשמה. שפירושו, שהגם שהתחיל לקיים תו"מ עבור שיהיה לו שכר לתועלת עצמו, אבל ע"י זה יכולים אח"כ לבוא לשמה, דהיינו לעבוד רק לשם תועלת ה' ולא לתועלת עצמו.מה שאם כן מי שרוצה מלכתחילה לעבוד בעמ"נ שלא לקבל פרס, כלומר שלא רוצה לעבוד לתועלת עצמו, בטח שהיצה"ר מתנגד לו על כל צעד ושעל. והיצה"ר רוצה לקיים "הבא להורגך, השכם להורגו".

לכן עבודתם קשה ביותר, מאלו אנשים שעובדים בעמ"נ לקבל פרס. משום שהם אומרים מלכתחילה, שהם רוצים לקיים תו"מ בתור סגולה, שע"י זה יוכלו להרוג את היצה"ר, כנ"ל "ולבי חלל בקרבי".ועתה נבין את השאלה, ששאלנו, לפי מה שאמרו חז"ל "יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אם אין הקב"ה עוזרו, אין יכול לו". נמצא, במה האדם אשם, אם לא קבל עזרה הדרושה מאת ה'. ולפי זה, מדוע האדם צריך לבקש סליחה מאת ה'. והתשובה היא פשוטה,היות שהוא לא בקש עזרה. כי חז"ל אמרו "הבא לטהר מסייעין אותו".

נמצא לפי זה, שהעזרה באה מה' לאחר שבקש עזרה.נמצא, שחטאו של אדם הוא בזה, שלא בקש עזרה מה'. כי אם היה מבקש עזרה, בטח היה מקבל העזרה מה'. אלא אם האדם אומר, שבקש עזרה וה' לא נתן לו, על זה באה התשובה, שהאדם צריך להאמין, שהקב"ה הוא שומע תפלות. כמו שכתוב "כי אתה שומע תפלות כל פה". ואם היה מאמין באמת, היתה תפלתו שלימה. וה' שומע תפלה שלימה, היינו שהאדם משתוקק בכל לבו, שה' יעזור לו.מה שאם כן אם תפלתו אינו שגורה בפיו, שהפירוש הוא, שאין לו האמונה אמיתית, שה' יכול לעזור לו, ושה' שומע את כל מי שמבקש ממנו, ושלפניו קטן וגדול שוים, דהיינו שעונה לכולם.

נמצא, שהתפלה אינה שלימה, לכן הוא צריך לבקש סליחה על החטאים שלו, בזה שלא ביקש עזרה הדרושה מה'.והגם בבחינת הפשט יש תירוצים אחרים, אבל בבחינת עבודה, שהאדם רוצה ללכת בדרך של השפעה ולא בבחינת קבלה, עיקר החטא הוא, בזה שהאדם לא מבקש מה', שיעזור לו לנצח את הרע. ועל זה הוא מבקש סליחה. ומכאן ולהבא הוא מבקש עזרה…".


שאלה : "...נמצא, שחטאו של אדם הוא בזה, שלא בקש עזרה מה'...." איזו עזרה הוא יכול לבקש מה' ?
תשובה :  לא יודע , אם חסר לך משהו . אתה לא יכול לבקש ,מה שלא חסר . אדם ,שאנחנו מדברים עליו , שיש לו משהו ,שמפריע בדרך , איזו דרך ? להתפתח להזדהות , השתוות צורה עם הבורא , שהבורא הוא "טוב ומטיב " כולו כוח השפעה . אדם שמרגיש ,שיש לו התנגדות לזה ,אז , הוא גם כן מגלה ,שאין לו שום דבר חוץ מכוח ,שהפוך מהבורא ואין לו אפשרות , אם כך , לשנות את עצמו , כי לא כלול מכמה כוחות ,אלא ,רק מכוח אחד , שנקרא יצר הרע . האדם קובע ,שהוא יצר הרע , שיצר הוא רצון ורע ,מפני שהוא כולו לעצמו ולכן סוגר את האדם בתוך עצמו , לא נותן לאדם להרגיש ,מה שנמצא מחוצה לו .

אתה יודע אומרים ,שיש כאלו כוכבים , קטנים כאלו , שנמצאים מאוד מאוד מלחץ פנימי כזה ,שאפילו אור לא יכול לצאת החוצה , אלא ,הכל נסגר בפנים . כך אנחנו באגו שלנו הגדול , הכל נסגר בפנים ואנחנו לא יכולים להרגיש ,מה שיש מחוצה לנו ולכן העולם שלנו זה מה שבאמת אנחנו מרגישים בתוכנו ורק נראה לנו ,שזה מחוצה לנו אדם ,שרואה את עצמו בצורה כזאת ואנחנו רואים ,לפי מאמצים שלנו שעושים , שאין לנו סיכוי לשנות בעצמנו את הטבע שלנו .

מיום ליום אני אותו דבר , אז, " יש כסיל שיושב בחיבוק ידיים ואוכל בשרו " ,שאני מצטער ,למה אני כזה , האדם יותר חכם מבין ,שעשו לו , שהוא נברא בצורה כזאת ולא שהוא בחר ובכלל ,שיש לו משהו והכל ,מה שניתן לו קיבל מהבורא ( תגיד מהטבע  ) ,אז ,אם כך ,מה הוא צריך לעשות ? לא נשאר לנו בצורה לוגית , פשוטה , לא נשאר לנו שום דבר , אם יש חוץ ממני רק כוח העליון ואני רק רצון לקבל , אז ,נשאר לי רק דבר אחד : לפנות אליו ולבקש , לדרוש , לא חשוב באיזו צורה ואיך לקרוא לזה , אבל , בקיצור לקבל ממנו את העזרה , תמיכה , השינוי . לא יודע בדיוק במה שהי תתבטא , אבל , רק ממנו .

אין עוד משהו . מי , בני אדם יכולים לעזור לי ? כלום , גם לא לפי רצון שלהם וגם לא לפי יכולת שלהם . לכן ,לא נשאר לו אלא רק לפנות לכוח העליון
כאן ישנה שאלה : אז ,אני פונה או לא ? בא חכמת הקבלה ואומרת , אם אתה פונה אז צריכים לבדוק , איך אתה פונה ? מה הפנייה , בקשה ? למי ? איך ? יש כל מיני פרטים בפנייה שלך , אבל ,אם ישנה . ואם אתה לא פונה , אז ,זאת הפעולה יחידה שלך ,שיכולה להיות בכלל בעולם הזה ואם אתה לא עושה את זה , אז ,זה נקרא חטא . זאת אומרת , חטא זה ,שאתה לא מבקש עזרה , שינוי מהבורא ( ממי עוד ? )
תלמיד : "...כי אם היה מבקש עזרה, בטח היה מקבל העזרה מה'. אלא אם האדם אומר, שבקש עזרה וה' לא נתן לו,..."


רב: אז ,מה קורה ? אדם חושב ,שהוא כבר ביקש , הוא לא למד איך לבקש , איך לפנות , אם מה בדיוק לפנות , איך להכין את עצמו ? יכול להיות ,שהוא פנה , יכול להיות ,שבורא נותן לו והוא לא מרגיש ? אם הוא הכין פנייה שלו , חיסרון וקיבל לפי חסרון ( אם חסרון נכון ,אז ,קיבל לפי חסרון ) ,אז הוא מרגיש . כאשר הוא לא מרגיש תגובה מהבורא , אז השאלה היא כך : או שהוא לא פונה עם השאלה הנכונה , מבקש משהו ,שלא שייך לקבל , שהוא לא מכין חסרון הנכון ואז לא

הבורא יכול להיות ,שנותן  לו ולא בדיוק לפי חסרון שלו ולכן הוא לא מרגיש אותו ( כמו ילד קטן ,שהוא רוצה משהו מסויים ואומרים לו לא ,אתה תקבל משהו אחר , בשבילו זה לא נקרא שהוא מקבל ) אז יש כאן שאלה : איך להכין את עצמו בצורה נכונה ,למה שהבורא הכין בשבילך , למה שאתה צריך להיות ,לפי מטרת הבריאה , מטרת ההתפתחות שלך וכך להתקדם .

אצלנו זה מתבטא בזה ,שאנחנו משתדלים להתחבר , כי זאת הצורה הברורה , הפשוטה , המעשית לזה ,שאנחנו ,אז ,מתחברים ואיכשהו לומדים ,מה זה נקרא תכונת ההשפעה , מה זה יכול להיות ? ואז יש לנו מזה חסרון וחסרון צריך להיות לא מאדם אחד ( לא יכול להיות ,שחסרון להשפעה בא מאדם אחד ) , אלא , אם אנחנו ניסינו להשפיע זה לזה ולא הצלחנו ,אז ,אנחנו חסרונות האלו  שלנו , שלא מסוגלים להשפיע זה לזה מחברים יחד ופונים לבורא ואומרים תעזור לנו , אנחנו רוצים להשפיע זה לזה , אנחנו רוצים בזה להידמות לך , אבל, לא מסוגלים - תעשה משהו ,שנהיה מסוגלים , בצורה פשוטה ,כמו שאני אומר , ככה ,ואז לחכות לתשובה .

מהי התשובה ?  שאנחנו נגלה בחוסר השפעה בינינו , שלא מסוגלים לבצע , שאנחנו נגלה ,שכן ,פתאום ,יש לנו יכולת להשפיע . פשוט , זה חוקי הטבע , מה אני צריך כאן להיות חכם מדי . זאת אומרת הבעיה שלנו זה רק לפנות נכון ולראות האם באותה פנייה מקבלים תשובה
תלמיד : זה כזה מסובך לבקש את זה ?
רב: זה לא מסובך
תלמיד : אז למה אנחנו לא מצליחים ?
רב: כי אתם לא פונים , לא מדברים את הפנייה

תלמיד : מהי הכוונה ?
רב: הילד בוכה , צועק , ממש צורח , שהוא רוצה לקבל איזה ממתק , אומרים לו אסור לך ממתק ,רופא אמר ,שלא לתת לך ממתק , צריכים לתת לך תה , נגיד ,או ,משהו ,שאתה תנקה את עצמך וזהו , להיום אסור לך . לא ,אני רוצה - אסור לך , זה רעל בשבילך , היום לא . הוא לא רוצה לשמוע , ,אז ,החיסרון שלו לא לתה , נגיד , אלא לממתק , אז ,הוא נשאר ריק ואומר ,שאבא ואימא רעים ,או ,שהם לא שומעים תפילה שלו  ,הוא כל כך צורח, אבל ,הם ממש חרשים , אכזרים

תלמיד : כל חכמת הקבלה זה ללמד אותנו לבקש נכון ?
רב: כן , לבקש נכון זה נקרא לפתח חיסרון ,למה שהבורא מכין מראש ומצפה ,שאתה תגיע עם חיסרון הנכון , כי אם יהיה לך חיסרון הנכון ,אתה תקבל את זה ממנו , מיד . תפילה שלך זאת הפעולה ,שאתה לוקח , הוא אחרי הפעולה לא עושה שום פעולה , הבורא בכלל לא עושה שום פעולות , הוא הכין לך הכל ואתה ,לפי חיסרון שאתה מפתח ( אחד אחד , מזה אחר זה ) ,ב125 פעולות מגיע עד זה ,שמתקן את עצמך לגמרי להזדהות עם הבורא . ובכל מדרגה יש שם אור , מילוי מופקד שם ,שנקרא תרי"ג פקודין ואתה צריך לפתח לזה תרי"ג עיטין ...
.
.
שאלת סדנה : מה כל אחד בזמן התאספות מביא לעשירייה ,שזה בסה"כ ,מה שיתגבש בינינו ויקרא תפילה , העלאת מ"ן ואז אנחנו בטוח נקבל הכל ?
חזרה למעלה Go down
צפה בפרופיל המשתמש
yaelמספר הודעות : 582
Join date : 08.11.14

הודעהנושא: Re: העברת סיכום שעור בוקר יומי שלאון מפרסם בפייסבוק 31/8/2016   Sat Sep 03, 2016 7:31 pm

לחיים משה תודה על היגיעה!!!!
חזרה למעלה Go down
צפה בפרופיל המשתמש
משהמספר הודעות : 1140
Join date : 30.10.14

הודעהנושא: Re: העברת סיכום שעור בוקר יומי שלאון מפרסם בפייסבוק 31/8/2016   Sat Sep 03, 2016 10:03 pm

ללא דבר cheers
חזרה למעלה Go down
צפה בפרופיל המשתמש
 
העברת סיכום שעור בוקר יומי שלאון מפרסם בפייסבוק 31/8/2016
חזרה למעלה 
עמוד 1 מתוך 1

Permissions in this forum:אתה לא יכול להגיב לנושאים בפורום זה
פורום הקבוצה הוירטואלית :: פורום הקבוצה הוירטואלית :: קבלה כללי-
קפוץ אל: