פורום הקבוצה הוירטואלית

חברים מכל הכלי הוירטואלי מוזמנים להתחבר יחד לשם גילוי תכונת ההשפעה בעולם.
 
אינדקסאינדקס  CalendarCalendar  FAQFAQ  חיפושחיפוש  רשימת חבריםרשימת חברים  קבוצות משתמשיםקבוצות משתמשים  הרשםהרשם  התחבר  

Share | 
 

 העברת סיכום שעור בוקר יומי שלאון מפרסם בפייסבוק 5/10/2016

Go down 
מחברהודעה
משהמספר הודעות : 1140
Join date : 30.10.14

הודעהנושא: העברת סיכום שעור בוקר יומי שלאון מפרסם בפייסבוק 5/10/2016   Wed Oct 05, 2016 3:51 pm


סיכום משיעור בוקר 05.10.2016 חלק א' ( "פושעי ישראל" ) 29 דקות
Leiderman Leon-Nahum·5 أكتوبر، 2016
"...אמר ר' שמעון בן לקיש "פושעי ישראל, אין אור של גיהנום שולטת בהן. קל וחומר ממזבח הזהב. פושעי ישראל, שמלאים מצות כרמון, דכתיב, כפלך הרמון רקתך. אל תקרי, רקתך, אלא ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, על אחת כמה וכמה" (סוף חגיגה). ויש להבין בענין "פושעי ישראל", לגבי מי הם נקראים "פושעי ישראל":א) אם לגבי התורה.ב) או לגבי הכלל ישראל, הם נבחנים לפושעי ישראל.ג) או לגבי האדם עצמו. היינו שהוא בעצמו רואה ומרגיש שהוא פושעי ישראל. כי בפשטות קשה להבין, איך אפשר להיות, שיהיה מלא מצות כרמון, ומכל מקום הוא נקרא "פושעי ישראל".

ואם נפרש זה לגבי האדם עצמו, יכולים לומר ולפרש, זה שאמרו "אף על פי שמלאים מצות כרמון", ומכל מקום הוא רואה, שהוא עדיין פושעי ישראל. יש לפרש "רמון" מלשון רמאות. היינו שהוא רואה, שהוא מרמה עצמו. זאת אומרת, אף על פי שהוא מלא עם מצות, היינו שהוא רואה, שאין לו עוד מה להוסיף על הכמות שלו, ובטח שהיה צריך להיות על ידי היגיעה שהוא נותן, שיהיה כבר "ישראל", שפירושו ישר-אל, היינו הכל לשם שמים, אבל אחרי הבקורת שעשה על עצמו, הוא רואה, שהוא מרמה עצמו.

שעיקר הסיבה המחייבתו לעסוק בתורה ומצות היא אהבה עצמית, ולא בעמ"נ להשפיע נחת רוח ליוצרו. שזה נקרא ישר-אל, שפירושו, שכל עבודתו הולךישרלהקב"ה.והיות שראה, שכל עבודתו היא רק בעמ"נ לקבל, אז הוא ראה, שהוא פושע בענין ישראל. דהיינו שלא רוצה שעבודתו תהיה עבור למעלה, הנקרא "בעמ"נ להשפיע להקב"ה", אלא שכל עבודתו היא על בסיס שישאר הכל למטה, שהוא בחינת מקבל. כי המקבל נקרא "למטה בחשיבות", והמשפיע הוא בחינת "למעלה בחשיבות".וזה נמשך מכח השורש.

היות שהבורא הוא המשפיע, לכן הוא נקרא בחינת "למעלה". והנברא, שהוא המקבל מהקב"ה, הוא נקרא "למטה בחשיבות". לכן אם עבודתו היא בעמ"נ לקבל, נקרא בשם, שהוא רוצה שעבודתו בתורה ומצות ישאר למטה, היינו בבחינת קבלה.וזה נקרא "פושעי בבחינת ישראל". כי במקום שהוא ישמש את הבורא, שהוא רוצה לעבוד להשפיע להבורא, הוא עושה להפוך, שהוא רוצה שהבורא ישמש את האדם. והיות שאמרו, שבחינם לא נותנים שום דבר, אלא שנותנים שכר לפי ערך היגיעה, כנהוג כך בעולם הגשמי.

וכך הוא רוצה לתת יגיעה, ועובד עבור הבורא, בתנאי שהבורא ישלם לו שכר תמורת עבודתו. אחרת אין לו שום כח, שיוכל לעשות שום תנועה בלי שום תמורה.אבל איך האדם יכול להגיע לראות את האמת, שהוא מרמה את עצמו באיכות המטרה, שהוא לא יכול לעבוד עבודת הקודש על דרך האמת. ועל זה באו חז"ל ואמרו, שאי אפשר לראות את האמת מטרם שיש לו אור. היינו אם הוא רואה, שעושה הרבה מצות, היינו שהוא מלא במעשים, שהוא לא רואה שום אפשרות, שיהיה בידו לעשות עוד מעשים, שיעזרו לו להיות בחינת "ישראל".


כנ"ל, שפירושו "רק לשם שמים", ואין לו שום צורך לאהבה עצמית. וזה הוא לא רואה, שיגיע פעם בכוחות עצמו, אם לא שיהיה לו מן השמים עזרה, וזה אי אפשר, שיהיה דבר כזה בידי אדם.נמצא, שהמצות שעשה, זה גרם לו לראות את האמת, שעד עכשיו היה מרמה עצמו, והיה חושב, שהכח המחייב בעל מנת להשפיע, האדם בעצמו יכול להשיג. עכשיו הגיע לידי ידיעה ברורה, שזה לא נכון.וזה יכולים לפרש "אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון", יהיה פירושו "אפילו שמלאים מצות" הם מרגישים עצמם לריקנים, משום שרואים שהם כ רמון, מלשון הכתוב "קראתי למאהבי המה רמוני" (איכה א'), היינו בחינת מרמה, שכל עבודתם בתורה ומצות היתה רק לתועלת עצמם ולא לתועלת ה'.

ומי היה הגורם לידע זאת. הוי אומר, דוקא זה שהוא מלא במצות, זה גרם לו לראות, שאל ישלה עצמו לחשוב, שהוא יכול להגיע להיות בחינת "ישראל", אלא שהוא רואה עכשיו, שהוא פושעי ישראל, כנ"ל.נמצא, שאי אפשר להגיע לידיעה אמיתית, מה דרגתו ברוחניות. אלא רק לאחר שהוא מלא במצות, ואז הוא רואה, שמצבו, שהיה עד עכשיו, היה ברמאות. והוא עכשיו דרגת של "פושעי ישראל". מה שאם כן בלי מצות, נקרא זה "בלי אור", אז לא יכולים לראות את האמת, שהוא נצרך להבורא, שיעזור לו להיות בחינת ישראל.

אבל צריכים לדעת, שזה שאומרים, אם הוא מלא מצות, אז הוא כבר רואה, שהוא כרמון, יש תנאי בדבר, שזה נאמר דוקא בזמן, שהוא איש המבקש את האמת. ואז אומרים, שזה שמבקש האמת, הוא עוד לא יכול לראות את האמת, מטרם שהוא מלא מצות, אבל לא לפני זה. לכן צריכים לב' דברים:א) מצד אחד הוא צריך לעסוק בתורה ומצות כפי יכולתו, בלי שום בקורת, אם זה הוא על דרך האמת או לא, רק לאחר המעשה, אז הוא הזמן לעשות בקורת. אבל לא בזמן שעוסק בתורה ובמצות.

כי אז הוא צריך להרגיש עצמו בבחינת שלימות, כמו שאמרו חז"ל "לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה באים לשמה". אם כן לא חשוב עכשיו באיזה אופן הוא עושה, כיון שבאיזה אופן שיהיה, הוא מקיים דברי חז"ל כנ"ל.ב) אבל אח"כ הוא צריך לעשות על עצמו בקורת, אם המעשים שלו היה לשם שמים, או שהיה גם דבר אחר מעורב בו. ומבין שניהם הוא יכול להגיע לבחינת "כרמון", לפי מה שפירשנו לעיל.ובזה נבין מה שאמרו חז"ל (עבודה זרה דף י"ז) "תנו רבנן, כשנתפסו ר' אליעזר בן פרטא ור' חנינא בן תרדיון, וכו', אוי לי שנתפסתי על דבר אחד ואיני ניצול. שאתה עסקת בתורה ובגמילות חסדים, ואני לא עסקתי אלא בתורה לבד.

וכרב הונא, דאמר רב הונה, כל העוסק בתורה לבד דומה כמי שאין לו אלוקי, שנאמר (דב"ה ט"ו) וימים רבים לישראל ללא אלקי אמת, וללא כהן מורה, וללא תורה. מאי ללא אלוה אמת. אמר רב הונא, כל העוסק בתורה בלבד, דומה כמי שאין לו אלוה".ויש להבין, מדוע אם לא עוסק בגמילות חסדים, אז כבר דומה כמי שאין לו אלוק. ועוד קשה, מדוע דוקא מצות של גמילות חסדים, הלא יש עוד מצות שצריכים לקיימם. ומדוע דוקא בגמילות חסדים דומה ללא אלקי אמת. כאילו בגמילות חסדים יש מקום להכיר, אם התורה שלומד הוא "ללא אלקי אמת".

ולפי שאנו לומדים, שכל עבודתינו היא בכדי להגיע להשתוות הצורה, שהיא בחינת "מה הוא רחום אף אתה רחום". ומשום זה בזמן למוד התורה אין לעשות בקורת, איך התורה שלו, היינו תורה של מי הוא לומד, ואז יכול ללמוד אפילו שלא לשמה, הוא גם כן מצוה, כדברי חז"ל, "לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אפילו שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה יבוא לשמה".וזה בזמן שבודק את עצמו, איך מצבו בבחינת השתוות הצורה, כמה הוא כבר מרוחק מאהבה עצמית, וכמה הוא כבר מקורב לאהבת הזולת, כנ"ל, שזה ענין "הדבק במידותיו".

ולכן מדייק, שעיקר הכרה לדעת, זה הוא לבדוק עצמו במידת החסד, כמה הוא עוסק בה, ונותן יגיעה על זה, וחושב כל מיני עצות ותחבולות, איך להגיע להשתוות הצורה, אחרת אין הוא מגיע לדרך האמת.לכן נמצא אז, שאין לו "אלוקי אמת". כי "אמת" פירושו כמו שמבואר (תע"ס חלק י"ג) "תיקון הז' של י"ג תיקוני דיקנא נקרא ואמת". ומפרש שם באור פנימי, "שאז מתגלה מידתו של הקב"ה, שברא את העולם על הכוונה להטיב לנבראיו, משום שמתגלה אז אור החכמה, שהוא אור דמטרת הבריאה, שכולם מרגישים את הטוב והעונג, אז כולם אומרים אז בידיעה ברורה, שזה הוא "אמת", היינו על המטרה".

ולפי זה יוצא, אם הוא לא עוסק בגמילות חסדים, שהיא הסגולה להגיע לאהבת הזולת, שע"י זה הוא יגיע לכלים דהשפעה, שרק בכלים האלו נמשך השפע העליון, ואם אין לו כלים דהשפעה, אז הוא לא יכול להגיע להשיג את הטוב והעונג, שברא הקב"ה להטיב לנבראיו. נמצא, שמצב זה נקרא אצל האדם "ללא אלקי אמת". דהיינו, שאמיתיות השגחתו יתברך, שהוא "להטיב לנבראיו", אינו חס ושלום אמת. וזה נקרא "ללא אלקי אמת".וזה יכולים להשיג דוקא ע"י התעסקותו בגמילות חסדים. אבל בלא תורה אי אפשר לדעת את מצבו.

היינו, איך הוא נמצא. כי בלא אור לא רואים שום דבר. אלא כנ"ל, היינו לראות שהוא פושע ישראל, הוא צריך להיות מלאים במצות. היינו, הן במצות לימוד התורה, והן בשאר מצות. והבדיקה היא, בזמן שכבר יש לו זמן מסוים, שעסק בתורה ומצות, אח"כ הוא צריך לעשות בקורת, ולא בזמן עבודתו…"
שאלה : קשה להבין ,איך אפשר להיות "שמלאים מצות כרמון," ובכל מקום הוא נקרא " פושעי ישראל " , לא ברור לי ?
תשובה : אתה בבוקר קמת ?


תלמיד : קמתי
רב: אמרת ברכות , כן , אחר כך אתה מניח תפילין אתה אומר "שמע .." , תפילות , מברך על האוכל , נטילת ידיים ,עושה הרבה דברים סביב מה שאתה מקיים את עצמך , אז , אתה רואה ,שאין לך מה להוסיף , מה אתה יכול להוסיף במעשה ? זה נקרא,שאתה מלא מצות כרימון ואז , ,אם אתה באמת מסתכל על עצמך , אם אתה איש אמת ,אז ,אתה מבין ,שאתה עוסק ברמאות , זה נקרא רימון , שתכלס אתה לא הגעת ל " ואהבת את ה' אלוקיך " ולא לקשר עם הבריאות , כדי להיות "כאיש אחד בלב אחד " " ואהבת רעך כמוך " כל מיני דברים ,שתורה דורשת מהלב .

אתה עשית פעולות במעשה , שאני לא אומר ,שלא צריכים , אלא ,דווקא ,מתוך זה ,שאדם מקיים ועושה ביקורת על עצמו ,אז ,הוא רואה שחסר לו , שבאמת העיקר הוא לא עושה , כי העיקר זו עבודה שבלב וזה הוא לא עשה . כאן זו הבעיה . ברגע ,כאשר מתחיל לחשוב ,איך לקיים בלב , אז ,כבר מבין ,,שמה שהוא עושה במעשה ,זה מתוך חשבון שלו על השכר - בעולם הזה , בעולם הבא , שיהיו בניו , כמו שזוהר אומר ,ואז אין לו כוח לעשות אפילו מעשה והוא נשאר לא פה ולא שם . לכן ,יש לך אנשים , מקובלים ,שאומרים ,כדי שאנחנו לא נפסיד לגמרי הכל , אז ,לפחות שיתעסקו במעשה ולא בכוונה , כי כוונה מחלישה את המעשה וזה באמת נכון . מה אתה ממליץ ?


תלמיד : צריכים ללמוד ,איך אני עושה עכשיו כוונות הנכונות ?
רב: זאת הבעיה , זה כבר דרגה גדולה מאוד , שאדם צריך באמת לחפש ,איך הוא יכול להיות במעשה ובכוונה ושהם ישלימו זה את זה
תלמיד : "ולפי שאנו לומדים, שכל עבודתינו היא בכדי להגיע להשתוות הצורה, שהיא בחינת "מה הוא רחום אף אתה רחום"." מהי הכוונה במשפט הזה ?
רב: תלמד איך אתה יכול להיות כמו שהבורא , פשוט מאוד
תלמיד : מה זאת אומרת להיות כמו הבורא ?
רב: "הוא רחום אף אתה רחום"


תלמיד : הוא מרחם על מי ? אני מרחם עליו ? לא מבין , מה אומר משפט הזה ?
רב: הבורא הוא "טוב ומטיב " ובזה ממש בלבד הוא מממש את עצמו , כוח השפעה . אז ,אתה צריך גם כן להידמות לו . אין לך כוח השפעה ,יש לך רק כוח הקבלה , אבל, אתה יכול לעבוד עמו ע"מ להשפיע וזה נקרא ,כמו שכוח השפעה . ע"י כוונה אתה משנה את המעשה מקבלה להשפעה ואז אתה לא תהיה פושע

תלמיד : פושע כלפי מה ? למי הוא מתכוון , למה אני פושע ?
רב: מפני שיש לך חובה להגיע לדבקות בבורא , זאת מטרת הבריאה ואתה לא מממש את זה , לכן ,אתה נקרא פושע . למה זה לא מובן ? כי זה לא ברור מתוך החיים . אני מבין אותך , אבל, אם אנחנו נעשה חשבון : כמה אנחנו סובלים ? מי מעניש אותנו ? למה , איך ? אז,אתה תגיע בסופו של דבר לחשבון ,שבאמת יש כוח הטבע , שהוא דורש מאיתנו משהו ואנחנו ,כנראה ,שלא מקיימים , לכן חוטפים מכות כל הזמן . איך גילו מקובלים את הבורא ?מתוך זה שהתחילו לחשוב , ,למה אדם צריך לסבול ? למה כולם סובלים ? הטבע הוא ,בעצם, צריך להיות טוב ומטיב , כי הוא שלם מהתחלה ומה שאנחנו רואים כל פעם מאבקים , מאיפה זה ? למה ? ואז הם גילו , זה לא פשוט ,אבל, בשרשרת כאלו מחשבות , חשבונות הם הגיעו למצב, שהם גילו , שכוח העליון שבטבע הוא טוב ומטיב ואחד , דורש מאיתנו להיות בהתאמה עמו ואם אנחנו לא מבצעים , אז , אנחנו בעצמנו גורמים את הרע לעצמנו בזה ,שלא נמצאים בהתאמה לכוח הטבע . מה זה לא ברור ?

תלמיד : כמו שאתה אומר עכשיו , אמרת אתמול 99,9 אחוז הם פושעים ?
רב: לא , אדם בעצמו צריך להגיע לזה , להחלטה הזאת ולא שמישהו אומר לו , לא , מה פתאום ? אם הוא לא מרגיש ,אז ,הוא לא פושע , למה ? אז הוא לא יודע , הוא עושה ,מה שבא לו מצד הטבע לעשות ולא דורשים ממנו שום דבר ,אלא ,הוא בעצמו . אנחנו נמצאים מול כוח העליון , הכוח הזה הוא קבוע , קיים , לא משתנה . לאט, לאט אנחנו מחליטים , מגלים ,שאנחנו נמצאים מול הכוח הזה וכדאי לנו ,כמו שעם כל הכוחות ללמוד גם כן ,איך להתייחס אליו . אני לומד ,איך אני צריך לעבוד עם כוח משיכה , כוחות חום וקור , כל מיני כוחות ,שנמצאים כאן , אני לומד .

אתה רואה אני מתלבש , למה ? קר לי , לא ,בחוץ חם, אז ,אני צריך מזגן , ועוד ועוד , אנחנו לומדים ,איך אנחנו יכולים להתמודד עם הכוחות וגם עם הכוח הזה . הוא טוב ומטיב ואנחנו לא מתאימים למידה הזאת , לכן אנחנו נמצאים בסבל . הייסורים האלו בסופו של דבר צריכים להביא אותנו לחקירה , למחקר , להבין ,למה אנחנו נמצאים בייסורים ? ואז אנחנו מגלים ,שהכוח הזה הוא כוח השפעה ודורש מאיתנו גם כן להיות בהשפעה ואנחנו נמצאים בכוח הפוך בכוח הקבלה ולכן אנחנו נמצאים בייסורים כל הזמן , כל החיים שלנו הם סבל .

איך אנחנו יכולים להיות בכוח טוב ולעלות לדרגתו ? אבל ,זה לא להשפיע ,כמו שאנחנו בחיים שלנו , לא , כי להשפיע , לפי מה שנדרש מאיתנו ע"י כוח הטבע הזה הכללי ( שנקרא טבע , אלוקים ,לא חשוב איך ) נדרש מאיתנו להיות למעלה מהטבע שלנו , למעלה מע"מ לקבל , לא ,רצון לקבל בו אני נשאר , אין לי מה לעשות , אבל ,מע"מ לקבל אני חייב לעלות . זה נקרא בעצם להמית את עצמו , למה ? לא לחשוב על עצמו . כמו אשתך אומרת לך אתה צריך לאהוב אותי , איך ? בכל הלב .

מה זה בכל הלב ואת עצמי לא ? לא , רק אותי . תשאל אותה ואתה תשמע ,מה שהיא אומרת לך , זה בא מהטבע : אנחנו רוצים אהבה מכל הלב , שלא יישאר שם שום דבר , אלא ,הכל לשם אהבה . זה מה שדורש הבורא . איך אני מבצע את זה ? שבכל הרצונות שלו אני משפיע לו בלבד . איך אני יודע ,שזה לו בלבד ? מפני שאני צריך לעשות חשבון במקום ,שזה לא לעצמי ואפילו בהפך ממני , שאני צריך להתעלות למעלה מכל חשבון . אין אני . זה קצת קשה , אבל ,יש מאור המחזיר למוטב ,שעושה את זה ואנחנו נקבל מכות ,עד שלא נבצע


תלמיד : מתי אני מפסיק להיות פושע , מתי שאני אהיה מקובל , רק אז , או ,גם בדרך אני לא פושע כבר ?
רב: קודם כל פושעי ישראל זאת דרגה גדולה ( מלאים מצוות כרימון ) .מתי אתה מפסיק להיות פושע ? בגמר התיקון , אבל ,משתדלים . אנחנו צריכים רק לחזק זה את זה בתפילה , שום דבר חוץ מזה , זה דבר קל מאוד , רק הבעיה היא ,שיש מכשול פסיכולוגי . אם כל אחד היה משפיע , מפיץ לשני את הידיעה הזאת ,שצריכים להתפלל , שהוא מתפלל ומתוך קנאה ,שהשני ירצה , אז היינו משיגים מהר מאוד שינויים , כי סה"כ אנחנו לא צריכים לעשות כלום , האור עושה את הכל . זה נקרא עבודת ה' , הבורא עושה את העבודה לפי בקשתנו . אנחנו לא מבקשים .

למה אני לא מבקש ? אני לא רוצה . מתי אני ארצה ? אני לא יכול לרצות דבר ,שהו לא נמצא בי , אז ,ממי אני אקבל את זה ? מחברים . אם החברים לא משפיעים עלי ? אז ,אין לי מה לעשות , אין אסיר מציל את עצמו . זהו ,אז זה מה שנשאר , כל אחד יושב בפינה שלו , בנישה שלו ולא דואג ,שאחרים התפעלו והוא יתפעל מהם וככה אנחנו עושים . זה בעצם אנחנו לא מקיימים חוק ערבות , שזה העיקר . בעיה . דבר קל ואפשר ,ולא עושים
חזרה למעלה Go down
צפה בפרופיל המשתמש
 
העברת סיכום שעור בוקר יומי שלאון מפרסם בפייסבוק 5/10/2016
חזרה למעלה 
עמוד 1 מתוך 1

Permissions in this forum:אתה לא יכול להגיב לנושאים בפורום זה
פורום הקבוצה הוירטואלית :: פורום הקבוצה הוירטואלית :: קבלה כללי-
קפוץ אל: