פורום הקבוצה הוירטואלית

חברים מכל הכלי הוירטואלי מוזמנים להתחבר יחד לשם גילוי תכונת ההשפעה בעולם.
 
אינדקסאינדקס  CalendarCalendar  FAQFAQ  חיפושחיפוש  רשימת חבריםרשימת חברים  קבוצות משתמשיםקבוצות משתמשים  הרשםהרשם  התחבר  

Share | 
 

 העברת סיכום שעור בוקר יומי שלאון מפרסם בפייסבוק 18/10/2016

Go down 
מחברהודעה
משהמספר הודעות : 1140
Join date : 30.10.14

הודעהנושא: העברת סיכום שעור בוקר יומי שלאון מפרסם בפייסבוק 18/10/2016   Tue Oct 18, 2016 1:57 pm


סיכום משיעור בוקר 18.10.2016 חלק א' ( אהבת חברים ) 30 דקות
Leiderman Leon-Nahum·18 أكتوبر، 2016

"..."ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה", משמע מכאן אם מקיימים את הכלל, כבר נכלל שם כל הפרטים, היינו שכבר נגיע להפרטים מאליו, בלי שום יגיעה, ויותר מזה אין לנו מה לעשות.אבל אנו רואים שהתורה אומרת לנו: "מה ה' שואל מעמך, כי אם ליראה אותי", נמצא לפי זה מה הוא הדרישה העקרית שדורשים מהאדם, הוא רק יראה.

שאם האדם מקיים מצות יראה, כבר נכלל בזה כל התורה ומצות, היינו אפילו מצוה של "ואהבת לרעך כמוך".ולפי דברי ר' עקיבא הנ"ל הוא להיפוך שגם היראה נכלל בכלל של "ואהבת לרעך", ולפי דברי חז"ל משמע דלא כר' עקיבא, שדרשו על פסוק "סוף דבר את אלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם", והגמרא שואלת: "מאי כי זה כל האדם, אמר ר' אלעזר, אמר הקב"ה כל העולם כלו לא נברא אלא בשביל זה" (ברכות דף ו). ולפי דברי ר' עקיבא משמע שהכל נכלל, בכלל של "ואהבת לרעך".

אבל אנו רואים בדברי חז"ל שאמרו שעיקר הוא האמונה, שאמרו: "בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר וצדיק באמונתו יחיה" (מכות כ"ד). ומפרש שם מהרש"א, שהוא האחד היותר כולל לכל בר ישראל בכל עת, והוא אמונה. משמע מכאן שעיקר הכלל הוא אמונה, ולפי זה יוצא שהן היראה והן "ואהבת לרעך", כולם נכללים בכלל האמונה.ובכדי לבין את הנ"ל, צריכים להתבוננות יתירה: א) מהו אמונה, ב)מהו יראה, ג) מהו "ואהבת לרעך כמוך".העיקר צריכים תמיד לזכור מהו המטרת הבריאה. וידוע, שהוא להטיב לנבראיו, אם כן אם הוא רוצה לתת להם טוב ועונג ג' דברים הנ"ל למה לי, היינו אמונה, יראה, ואהבת לרעך.

אלא משמע, שהם לא צריכים אלא להכשרת הכלים שיהיו מוכשרים לקבל את הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה להטיב לנבראים.עכשיו צריכים להבין מה הג' דברים הנ"ל נותנים לנו את ההכשרה. הנה אמונה, ובכלל זה בטחון, נותן לנו, שקודם כל צריכים להאמין על המטרה, שהוא להטיב לנבראיו. כמו כן צריכים להאמין על בטחון שיכול להבטיח לעצמו, שגם הוא יכול להגיע להמטרה, זאת אומרת שמטרת הבריאה הוא לאו דוקא לאנשים יחידי סגולה, אלא שהמטרת הבריאה, שייכת לכל הנבראים, בלי יוצא מהכלל.ולאו דוקא אנשים בעלי כשרונות, וגבורי כח, היינו שיש להם כח התגברות אמיצי לב, וכדומה, אלא שזה שייכת לכל הנבראים.

עיין בהקדמה לתע"ס אות כ"א, שכתב שם, בשם מדרש רבה, "וזאת הברכה": "אמר הקב"ה לישראל חייכם, כל החכמה וכל התורה דבר קל הוא, כל מי שמתירא אותי ועושה דברי תורה, כל החכמה וכל התורה בלבו", עד כאן לשונו.נמצא שגם צריך להשתמש עם בחינת אמונה שיהיה לו בטחון, שהוא יכול להגיע להמטרה, ולא להתיאש באמצע עבודה ולברוח מהמערכה, אלא להאמין שה' יכול לעזור גם לאיש שפל ונבזה כמוהו, היינו שה' יקרבו אליו ולזכות לדביקות ה'.

ובכדי לזכות לאמונה, צריכים להקדים מקודם, יראה (הקדמת הזוהר דף קצ"א בהסולם ד"ה ביאור הדברים), כותב שם כי היראה היא מצוה כוללת כל המצות שבתורה, להיותה השער לאמונתו ית', שלפי התעוררות יראתו בהשגחתו ית', כן שורה בו האמונה, בהשגחתו ית'. ומסיים שם, והיראה הוא, שמפחד שמא ימעט בעשית נחת רוח ליוצרו, שפירושו שהיראה שהאדם צריך לפחד מה' אולי לא יוכל להשפיע נחת רוח לה' ולא שהיראה תהיה לתועלת עצמו. לפי הנ"ל יוצא כי השער לאמונה הוא יראה.

אחרת אי אפשר להגיע לאמונה.ובכדי להגיע ליראה, היינו שיהיה לו פחד אולי לא יוכל להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז מקודם צריך שיהיה לו רצון וחשק להשפיע, ואח"כ אפשר לומר שיש מקום לפחד אולי לא יהיה לו אפשרות לקיים, את היראה. אבל בדרך כלל אדם מפחד אולי לא יעלה בידו לקיים בשלימות אהבה עצמית, ולא שידאג אולי אפשר לא יוכל, להשפיע להבורא.ומאיזה חומר אדם יכול להגיע, ולהשיג תכונה חדשה, שהוא צריך להשפיע; וקבלה עצמית, הוא דבר פסול.

הלא זה הוא נגד הטבע. והגם שאדם מקבל לפעמים איזה מחשבה ורצון, שצריכים לצאת מאהבה עצמית, שזה הגיע לו ע"י ששמע מפי סופרים וספרים, אבל זה הוא כח קטן מאד, שאינו מאיר לו תמיד את הדעה הזו, שיוכל להחשיב אותה, שישתמש עמה בתמידיות, ולומר שזהו כלל לכל המצות שבתורה.אי לזאת יש עצה אחת, אם מתאספים כמה יחידים שיש להם הכח הקטן הזה, שכדאי לצאת מאהבה עצמית, אלא שאין להם כל הכח והחשיבות לדבר השפעה, שיוכלו להיות עצמאים בלי עזרה מבחוץ, וכל אלה היחידים מתבטלים כל אחד להשני.

כולם יש לכל הפחות בכח, את ענין של אהבת הבורא, אבל בפועל, לא יכולים לקיים את זה, אז על ידי זה שכל אחד נכנס בחברה ומתבטל את עצמו להחברה אז נעשה גוף אחד, שהגוף הזה מורכב, למשל מעשרה אנשים, הרי יש להגוף הזה כח, פי עשרה מכפי שהוא היה יחידי.אבל בתנאי כשהם מתאספים, כל אחד יחשוב, שהוא בא עכשיו להמטרה לבטל את אהבה עצמית, היינו שלא יחשוב עתה איך למלאות את הרצון לקבל שלו, אלאיחשוב עכשיו עד כמה שאפשר רק על אהבת הזולת, רק על ידי זה הוא יכול לקבל רצון וצורך, שצריכים, לקבל תכונה חדשה שנקרא רצון להשפיע. ומאהבת חברים הוא יכול להגיע לאהבת הבורא, היינו שרוצה להשפיע להבורא נחת רוח.

נמצא שרק על ידי זה קבל צורך שמבין שענין להשפיע הוא דבר חשוב ונחוץ וזה הגיע לו ע"י אהבת חברים, ואז שייך לומר יראה היינו שמתירא אולי לא יוכל להשפיע נחת רוח להבורא שזה נקרא יראה.נמצא שעיקר היסוד שעליו יכולים לבנות, את הבנין, דקדושה הוא הכלל של "ואהבת לרעך", שעל ידי זה יכולים לקבל צורך, שצריכים להשפיע נחת רוח להבורא, ואח"כ שייך ענין יראה, היינו שמתירא אולי לא יכול להשפיע נחת רוח להבורא, ואח"כ כשכבר יש לו השער, שנקרא יראה, אז הוא יכול לבוא לאמונה.
כי " האמונה הוא, הכלי להשראת השכינה, כידוע, כמו שמפורש בכמה מקומות.

נמצא לפי זה, שיש לנו ג' כללים, הכלל הא' הוא של ר' עקיבא, שהוא "ואהבת לרעך", שלפני זה אין שום דבר, שיתן איזה חמרי דלק לאדם שיוכל לזוז משהו ממצבו שבו הוא נמצא, מטעם כי רק דרך זה יש אפשרות לצאת, מאהבה עצמית, לאהבת הזולת, ולהרגיש, שאהבה עצמית הוא דבר רע.ואח"כ באים להכלל השני, שהוא היראה, כי בלי יראה אין מקום לאמונה, כנ"ל בדברי בעל הסולם.ואח"כ באים להכלל הג', שהוא אמונה. ולאחר שקנו את הג' כללים הנ"ל אז זוכים להרגיש את מטרת הבריאה שהוא להטיב לנבראיו…"
עדיין אני מרגיש ,שיש איזה חוסר בהירות במשהו , כן או לא ?


שאלה : כתוב פה "הדרישה העיקרית שדורשים מהאדם, הוא רק יראה." זו עבודה עצמית של האדם או שקבוצה יכולה לעבוד על היראה לעזור לו , לדרוש מנו ?
תשובה : על כל דבר אתה יכול לשאול ,האם קבוצה צריכה לעבוד או אדם ? וודאי ,שאדם צריך לעבוד וקבוצה זה אמצעי , סה"כ אני עובד , יש כאן משהו ,ששואלים מתוך האדם , והקבוצה והבורא הם אותם כוחות ,שאדם מפעיל , אפילו שאנחנו אומרים ש"אין עוד מלבדו " וכו' ,אבל ,במה ששייך לעבודת האדם , שהוא נקרא אדם ( כאשר הוא מפעיל בחירה חופשית שלו , אותו קטע בכל צד ,שהוא עובר ) - זה עליו ואז הוא פונה לקבוצה , פונה לבורא ובהתאם לזה כך הוא מתקדם . לכן ,וודאי ,שזו עבודת האדם בכל דבר : גם על "ואהבת רעך כמוך " , גם על יראה , גם על אמונה והשגת מטרת הבריאה להטיב לנבראיו


תלמיד : בהמשך הוא כותב ,שלא תהיה לו יראה לתועלת עצמו , יש לו סיכון שהוא יכול ליפול ליראה לעצמו , מה זה ?
רב : זה כמו שאנחנו , אתה לא זוכר ,מה הוא אומר על היראה בהקדמה לספר הזוהר - שלוש יראות ( יראה ,שיהיה לי טוב בעולם הזה , יראה שיהיה לי טוב בעולם הבא , יראה ,האם אני אוכל להשיג כלי דהשפעה - להשפיע נחת רוח דרך החברים לבורא ) אנחנו מדברים תמיד על היראה השלישית , שזה ,מה שאנחנו רוצים להגיע , יראה ,שאני נמצא במתח , בפחד , ביגיעה להשיג כלי דהשפעה .
לכן ,אחרי יראה באה אמונה , שזאת תכונת ההשפעה ,שמתלבשת בכלי


שאלה : שאלת משהו מעורפל ופשוט היה קשה לעשות סדר : מה קודם למה ? יראה , אמונה וכו'
תשובה : בסדר ,נעבור על זה שוב , אולי כדאי לכתוב את הסדר לפניכם


תלמיד : הוא כותה "שקודם כל צריכים להאמין על המטרה, שהוא להטיב לנבראיו. כמו כן צריכים להאמין על בטחון שיכול להבטיח לעצמו, שגם הוא יכול להגיע להמטרה,"
רב: זה לא שייך לכלי של אמונה תלמיד : כי הוא מצווה אלי , איך מגיעים לזה ? רב: אני צריך לקבל את הדברים האלו עלי ,כאשר אני עוד נמצא ברצון לקבל לא מתוקן .

מה זה לקבל , להתחייב ? אין כפיה , אלא ,אדם צריך לברר את הדברים האלו . כאשר אני נמצא בתחילת הדרך אני צריך לברר ,האם זה באמת בשבילי ? האם זה באמת עיקר לי בחיים ? ואני מקבל את זה כאור לרגלי ומטרת החיים וכו' . זה לא כלי האמונה , שזה כוח השפעה ,שאנחנו רוכשים אחר כך , אור חוזר , שבו אנחנו כבר מקבלים התגלות אלוקות


שאלה : לא ברור היראה כלפי מי צריכה להיות מופנת , כלפי זולת או כלפי בורא ? מה קודם למה ?
תשובה : זה נכון , אתה צודק ,כי יראה היא בדרך כל פעם לקראת הזדמנות להשפיע . תראה , ישנה יראה ,שאני לא אוכל להשפיע , שיהיה לי הזדמנות ואני לא אוכל לממש את זה . הכלי רוחני זו השפעה ולא קבלה , כמו בעולם הזה : אנחנו כל הזמן מסתכלים ,מאיפה אני יכול לקבל , כל הזמן אנחנו דואגים בצורה לא מבוקרת , נמצאים כאילו אוטומט כזה , כאשר אני בודק, מאיפה אני יכול לקבל ? ממה אפשר להנות ? באיזו צורה הטובה ביותר ? כמו שאנחנו עכשיו : אתם יושבים על כיסאות לא נוחות , שולחן לא נוח , הכל לא טוב , המזגן הזה דופק בראש וכו' ,אבל ,כל אחד יחד עם זה איכשהו בלא מודע אפילו , לפי תנוחה ככה אנחנו מסתדרים . אותו דבר אנחנו רוצים ,שיהיה לנו כלפי השפעה .

אז , כל הזמן להיות בבדיקה , איפה אני אוכל להשפיע ולא לפספס את ההזדמנות הזאת - זה נקרא יראה . האם אני אוכל להשפיע בקיצור ? עכשיו ,בדרך האם אני יכול להשפיע על חברים ? או אני יכול להשפיע דרכם אפילו לבורא ? זה הולך בקו אחד , מהרגע ,שאני מדבר על ההכנה שלי להשפעה , אני מדבר על היראה בכיוון מחוצה לי ואז לכן ,אחרי יראה באה אמונה , כוח השפעה , לא יכול להיות שהשפעה תהיה יותר מיראה


תלמיד : הפחד הראשוני , הוא אינסטינקטיבי צריך להיות כלפי הזולת או כלפי הבורא ?
רב: כאילו כלפי הבורא , אבל ,אחר כך מבררים ורואים ,שכלפי הזולת - מימוש כלפי הזולת , מתגלה כלפי הבורא , כי מתגלה בצורה אגואיסטית , שאני צריך לסדר אתו את העניינים , יחסים ואז יהיה טוב .

לאט ,לאט ,כאשר אני עובד על זה , אני מתחיל להעריך יותר את החברה , את הכלי ומבין ,שבתוך הכלי הגורל שלי , כל העתיד שלי גם בצורה אגואיסטית ואחר כך יותר ויותר ע"י מאור המחזיר למוטב זה הופך להיות באמת להשפיע . לכן ,שאלתי לפני קריאת המאמר , מה יותר חשוב לי ? מה יותר קרוב לי ? הבורא או חברים , קבוצה ? אז ,יש פנים לכאן ופנים לכאן כלפי השגת מטרת הבריאה ,וודאי ,שזה בורא , הוא המטרה , דבקות בו אבל ,איפה מתבצע ? בקבוצה , בחיבור בינינו אז ,אנחנו ,בעצם ,צריכים להביא את עצמנו למצב , שקבוצה היא חשובה , יותר חשובה מהבורא .

ואז ,כאשר אתה מגיע לזה ( זה סדר תיקונים ) ,שזה הכי קרוב , החשוב ביותר , אז, אתה מתחיל בזה לקבל גדלות וחשיבות הבורא . לבדוק , לפעמים כך לפעמים כך , אבל ,שאלה הזאת ,מה יותר חשוב היא שאלה , שכדאי להיות בזה - זה נותן הרבה הבחנות במצב ,שאנחנו נמצאים


שאלה : איך מגלים תכונה הזאת יראה בעשירייה ?
תשובה : בעשירייה זה פשוט מאוד : אנחנו צריכים לפרסם זה לזה את מידת החשיבות במטרה ,שהיא דבקות בבורא וכאמצעי ,שזה דבקות כל אחד בחברה , בעשירייה ואז מזה מהכרת החשיבות , גדלות החשיבות בינינו אנחנו נתחיל לדאוג ,האם יש לנו את זה או לא - זה נקרא יראה . זה פשוט , דברים מאוד רציונלים ומעשים


שאלה : איך זה ש " ואהבת רעך …" זה לא הסוף אלא הוא אומר "ואהבת …, יראה ואמונה ? תשובה : "ואהבת …, יראה ואמונה ואחרי זה השגת המטרה - דבקות
תלמיד : נראה לי ,שאם יש לך "ואהבת .. " אז בטוח שיש לך יראה ?
רב: ואהבת זה כמין גירוי , התעוררות , שאין לך עדיין את זה , זה ,כביכול ,במידת אהבת חברים וזה לא ו"אהבת את ה' אלוקיך " , ואהבת את ה' אלוקיך כמטרה , צורה סופית , כבר דבקות ,זיווג עם הבורא , אבל ,זה מביא אותנו ליראה , נכון .

ויראה ,במידה שאנחנו מטפילם בה ,שיהיה לי כלי דהשפעה ,אז ,אני מתחיל לקבל ע"י מאור המחזיר למוטב תכונת ההשפעה ,שזה נקרא אמונה ובתוך האמונה , האור חוזר מתלבש כבר גילוי בורא ומגיעים לחיבור עמו ,עד הדבקות
תלמיד : פשוט נראה לי ,אם אתה רוכש "ואהבת רעך כמוך " ,אז ,ברור שיהיה לך יראה וברור שיהיה לך ?
רב: לא , "ואהבת רעך כמוך " זה עדיין תיקון חלקי של הכלי , איפה כאן יראה להשפיע לבורא ? איפה כאן אמונה להשפיע לבורא ? זאת אומרת השפעה . לא להתבלבל בהגדרת האמונה - זו השפעה , אור חוזר , כוח השפעה . ואחר כך רק דבקות בבורא "ואהבת את ה' אלוקיך ". יכולים לקרוא שוב את המאמר , אין שום בעיה


שאלה : הוא כותב "הכלל של "ואהבת לרעך", שעל ידי זה יכולים לקבל צורך, שצריכים להשפיע נחת רוח להבורא " , איך זה קורה ? איך מתוך ואהבת רעך ,פתאום, מגיע נחת רוח לבורא ?
תשובה : ע"י מאור המחזיר למוטב . אתה צודק , כאילו ,מה פתאום זה שייך לזה , אתה צודק , אם מתעסקים , בואו נגיד כך ,כמה שאנחנו נדבר על אהבת ה' אין לנו ולא יהיה לנו , אם אנחנו סתם נתעסק בחברים , אלא ,מערכת כך היא מחוברת , היא באה משבירה ואם מתעסקים נכון ,לפי אבחנת המקובלים בחיבור נכון בחברה , אנחנו מגיעים ששם בתוכו , בתוך הקבוצה אנחנו מגיעים לחיסרון להתקשרות לבורא , לא לחיסרון שיעזור לנו , אלא , לחיסרון ,שאנחנו רוצים אותו , להשפיע לו , כאילו נולד הבורא מתוך הקבוצה . אנחנו מולידים אותו , כמו שכתוב אתם עשיתם אותי . אז , הוא מתוך הקשר בינינו , מתוך התקשרות חמה בינינו ,שאנחנו מתחילים להתקשר בינינו ואז בינינו נולד העיקרון הזה , המרכיב הזה ,שנקרא בורא ואחר כך מהמרכיב הוא הופך להיות מתגלה כגדול , הקובע , הכל . אז , לאט ,לאט מתגלה מתוך הגברת החיבור בינינו . לכן ,בהתחלה זו אהבת חברים ובסוף זו אהבת ה'


תלמיד : כאשר אנחנו מתאספים פה אנחנו באים להתחבר , באים לבטל אהבה עצמית , כמו שהוא כותב פה
רב: בהתחלה אנחנו באים ,כדי לממש אהבה עצמית
תלמיד : לממש אהבה עצמית זה בטוח , אבל ,דעות של חברים כן משפיעות עליך לבטל את אהבה עצמית. עכשיו אני עוד לא הרגשתי ,שיש כאן חברים ,שבאים כדי לעשות נחת רוח לבורא ואני נכלל מזה
רב: זה חלום ,אין דבר כזה ,אחרת הם יהיו חולניים . כולם באים עם האגו הבריא , רוצים להנות ממה שרק אפשר , לא רק בעולם הזה ,אנחנו לא כאלו שפלים כמו כולם , אנחנו רוצים גם עולם הבא


תלמיד : אז ,עדיין לא הבנתי ,איך זה בסוף קורה , רק מאור המחזיר למוטב
רב: נכון , אין הסבר רציונלי ,זה ברור , רק מאור המחזיר למוטב , כל העבודה שלנו לכן בקפדנות , כמו מטומטם אני צריך להיות , כמו בצבא ...רק תעשה בדיוק , אור וכלי ,אין שום דבר להיות בספק , לפספס , לא לעשות , לדלג - אין , אתה לא עשית משהו אתה חוזר . אתה חוזר לא לאותו מקום ,אלא ,כמה דרגות מקודם ,כדי לברר ,מה אתה החסרת ולתקן את התיקון ( חוסר תשומת לב , זלזול ) ככה זה תמיד . מה עובד כאן ? תשומת לב שלנו , נחיצות , חיזוק קבוצה ואור מקיף , שנקרא תורה , כל התורה זה אותו אור המאיר ומתקן
חזרה למעלה Go down
צפה בפרופיל המשתמש
 
העברת סיכום שעור בוקר יומי שלאון מפרסם בפייסבוק 18/10/2016
חזרה למעלה 
עמוד 1 מתוך 1

Permissions in this forum:אתה לא יכול להגיב לנושאים בפורום זה
פורום הקבוצה הוירטואלית :: פורום הקבוצה הוירטואלית :: קבלה כללי-
קפוץ אל: