פורום הקבוצה הוירטואלית

חברים מכל הכלי הוירטואלי מוזמנים להתחבר יחד לשם גילוי תכונת ההשפעה בעולם.
 
אינדקסאינדקס  CalendarCalendar  FAQFAQ  חיפושחיפוש  רשימת חבריםרשימת חברים  קבוצות משתמשיםקבוצות משתמשים  הרשםהרשם  התחבר  

Share | 
 

 העברת סיכום שעור בוקר יומי שלאון מפרסם בפייסבוק 30/10/2016

Go down 
מחברהודעה
משהמספר הודעות : 1140
Join date : 30.10.14

הודעהנושא: העברת סיכום שעור בוקר יומי שלאון מפרסם בפייסבוק 30/10/2016   Sun Oct 30, 2016 11:37 pmסיכום משיעור בוקר 30.10.2016 חלק א' ( מהי התפלה על עזרה ועל סליחה, בעבודה ) 33 דקות
Leiderman Leon-Nahum·30 أكتوبر، 2016

"...חז"ל אמרו (קדושין ל', ע"ב) "יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ומבקש להמיתו, ואלמלא הקב"ה עוזרו, אין יכול לו". משמע מכאן, שהקב"ה עוזרו, כן יכול לו. אם כן נשאלת השאלה, מדוע האדם צריך לבקש מה' סליחה על החטא, הלא חז"ל אמרו, שהאדם בעצמו אין יכול לו, אלא בעזרת הקב"ה. נמצא, אם האדם חטא, הוא לא אשם. כי מה הוא היה יכול לעשות, אם הקב"ה לא עזר לו.ובכדי להבין זה, צריכים להבין מקודם, מהו שורש החטאים.

כלומר, מהו המקור והסיבה שזה גורם כל החטאים. והגם שהתשובה היא פשוטה וידועה לכל, שהסיבה לכל החטאים הוא היצה"ר, אבל יש לדעת, מהו המקור והשורש של יצה"ר, שהוא מסית את הנבראים, שיחטאו, כלומר בשביל מה הוא רוצה, שהנבראים יחטאו בעולם. וכמו כן צריכים להבין, מהו יצה"ט, שהוא רוצה דוקא, שהנבראים יעסקו בתו"מ.וכפי שלמדנו, היות שמטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו, לכן ברא הבורא נבראים, שירצו לקבל טוב ועונג, כלומר שיהיו להם רצון וחשק לקבל תענוגים, אחרת הם מרגישים שאין להם טעם בחיים. והם מוכרחים לקבל תענוג, אחרת הם מרגישים יסורים.

והרצון לקבל הזה הנטבע בהנבראים, זהו כל השורש של יצה"ר, שהוא מסית להנבראים, שיעשו חטאים.אולם יש להבין, אם הבורא ברא בהנבראים את הרצון לקבל הזה, והוא עיקר מה שהנבראים נקראים בשם "נברא", שזהו כמו שכתוב, שנברא נקרא "יש מאין", שהוא דבר חדש, מה שלא היה מטרם שבראו. אם כן למה הוא שורש היצה"ר.והתירוץ על זה מובא בתע"ס, היות שכל ענף רוצה להדמות לשורשו. לכן הרצון לקבל הזה, שאם הוא היה נשאר בצורתו שהיא בעמ"נ לקבל, אז הרצון הזה שהוא בהופכי להבורא, והיה מרגיש אי נעימות בעת קבלת התענוגים. לכן נעשה תיקון על זה, הנקרא "צמצום".

כלומר, שלא יקבל את האור בכלי זה, הנקרא "מקבל לעצמו", אלא שיקבל השפע דוקא בזמן, שיש לו הכוונה בעמ"נ להשפיע.זאת אומרת, שכל מה שהאדם רוצה לקבל לעצמו, נעשה איסור, מטעם, שכל מה שרצון בעליון נעשה חוק מחויב בתחתון, שהתחתון כבר עושה איסור, אם הוא מקבל לעצמו ולא על הכוונה בכדי להשפיע נחת ליוצרו.נמצא, שכל החטאים נמשכים בזה, אם האדם רוצה לקבל לתועלת עצמו.

וזה כמו שכתוב "בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין". נמצא, שהתורה ומצות שנתנו לנו לקיימם, הוא על הכוונה להביאנו אל הכוונה, שנוכל לכוון לבנו לעשות את כל הדברים בעמ"נ להשפיע. וזה נקרא "קדושה". ומכאן נמשך, שהקליפה והס"א, שהם רוצים לקבל לתועלת עצמם, ובזה הם בהופכיות לקדושה.לכן אנו קוראים להרצון לקבל לתועלת עצמו בשם חדש "יצר הרע", היות שע"י זה שהוא רוצה למלאות את רצונו ולהנות לעצמו, בזה הוא לא נותן לנו לקיים תו"מ. כי ע"י קיום תו"מ אפילו שלא לשמה, באים לשמה.

לכן אפילו בשלא לשמה היצה"ר מפריע מלקיים תו"מ, כי מתוך שלא לשמה באים לשמה. לכן מספק "אולי יבוא", כבר מפריע.ולשמה נקרא, שהאדם עושה הכל לתועלת ה' ולא לתועלת עצמו. נמצא, שהיצר הרע מפסיד, בזה שהאדם עוסק בתו"מ, עד כדי כך שהוא נאבד מהעולם. כלומר, שהאדם הורג אותו עם התורה ומצות שהוא מקיים. כמו שאמרו חז"ל (ברכות ס"א ע"ב), תניא ר' יוסי הגלילי אומר "צדיקים, יצר טוב שופטן, שנאמר, ולבי חלל בקרבי".

ופירוש רש"י "ולבי חלל בקרבי, יצר הרע. הרי הוא כמת בקרבי, שיש בידו לכופו".ובהאמור, כל מה שעושה היצר הרע, שמפריע לו מלעסוק בתו"מ, בצדק הוא עושה, כיון שהאדם רוצה להמית אותו ע"י התו"מ. לכן הרצון לקבל נקרא "רע", מטעם שהוא עושה רע לאדם. משום שהיצר הזה הוא המפריע להאדם, שיגיע לבחינת דביקות בה', הנקרא "חיים", כמו שכתוב "ואתם, הדבקים בה' אלקיכם, חיים כולכם היום".

וכשהאדם בא לידי הכרה, שהרצון לקבל לעצמו מפריע לו להגיע לעולם החיים, ורוצה שהאדם ישאר בעולם החושך והמות, וכי יש בעולם דבר היותר רע, שמפריע לו מלהגיע להחיים, אז האדם נותן להרצון לקבל לעצמו שם "יצר הרע". כלומר, שהאדם מרגיש את הצרות הרעות, שהוא גורם לו. אז הוא קובע לו שם "רע". מה שאם כן מטרם שהאדם מגיע להרגשה זו, שהרצון לקבל לעצמו הוא המפריע בעדו מלהגיע להטוב ועונג, אין האדם מכנה את הרצון לקבל לעצמו בשם "יצר הרע".

ומזה אנו רואים, זה שהרצון לקבל לעצמו מפריע את האדם מלקיימם תו"מ, הוא צודק, היות שהרצון לקבל לעצמו רואה, שהאדם רוצה להמית אותו, כנ"ל בדברי חז"ל על פסוק "ולבי חלל בקרבי", שהיצר הרע נעשה כמת אצל צדיקים, שמקיימים תו"מ, כדברי חז"ל, "בראתי יצה"ר, בראתי תורה תבלין".נמצא, שהרצון לקבל הזה, הנטבע בהנבראים, הוא השורש לכל החטאים, שלא נותן להנבראים לקיים מצות ה', מטעם שהוא רואה, שרוצים להעביר אותו מהעולם. וזהו כמו שמובא במאמר "פתיחה לחכמת הקבלה" (אות א') "רבי חנניא בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תו"מ". ומבואר שם, שע"י קיום תו"מ זוכים להזדכך מהרצון לקבל לעצמו.

לכן אנו מבינים טוב מאוד, מדוע שהרצון לקבל הוא המפריע לקיים תו"מ, והוא השורש והסיבה לכל החטאים.ומזה נמשך, שאלו שרוצים לעבוד בדרך של השפעה, להם יותר קשה מלחמת היצר הרע, מסיבת שאלו אנשים הם ממש רוצים להרוג ולהמית את הרצון לקבל לעצמו. כלומר, שהם רוצים ללכת בדרך התורה, שהיא הפוכה מדעת בעלי בתים. שדעת בעלי בתים היא, שאין הם עושים שום דבר אלא לתועלת עצמו. ולכן כשהם עוסקים בתו"מ, כל כוונתם היא, שירכשו ע"י זה שכר עבור תועלת עצמם.זאת אומרת, שהם ישארו בהרצון לקבל שלהם.

ורק מקודם שהתחילו לעסוק בתו"מ רצו שכר עוה"ז, בשעה שעסקו רק בדברים גשמיים, כי מי שעובד אצל בעל הבית, הוא רוצה שבעל הבית ישלם לו שכר. ועתה, שהתחיל לעבוד ולקיים תו"מ מה, שה' צוה אותנו, אז הוא רוצה, שה' ישלם שכר. נמצא, שהכל על דרך לתועלת עצמו. מה שאם כן אחר כך, שהתחילו לקיים תו"מ, היה זה על הכוונה שיקבלו שכר עבור הרצון לקבל שלהם, עוה"ב.אם כן, היצה"ר, הנקרא "רצון לקבל", לא מתנגד להם כל כך. היות שהרצון לקבל מתנגד להם רק מספק, כלומר, היות משלא לשמה באים לשמה.

שפירושו, שהגם שהתחיל לקיים תו"מ עבור שיהיה לו שכר לתועלת עצמו, אבל ע"י זה יכולים אח"כ לבוא לשמה, דהיינו לעבוד רק לשם תועלת ה' ולא לתועלת עצמו.מה שאם כן מי שרוצה מלכתחילה לעבוד בעמ"נ שלא לקבל פרס, כלומר שלא רוצה לעבוד לתועלת עצמו, בטח שהיצה"ר מתנגד לו על כל צעד ושעל.
והיצה"ר רוצה לקיים "הבא להורגך, השכם להורגו". לכן עבודתם קשה ביותר, מאלו אנשים שעובדים בעמ"נ לקבל פרס. משום שהם אומרים מלכתחילה, שהם רוצים לקיים תו"מ בתור סגולה, שע"י זה יוכלו להרוג את היצה"ר, כנ"ל "ולבי חלל בקרבי".ועתה נבין את השאלה, ששאלנו, לפי מה שאמרו חז"ל "יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אם אין הקב"ה עוזרו, אין יכול לו".

נמצא, במה האדם אשם, אם לא קבל עזרה הדרושה מאת ה'. ולפי זה, מדוע האדם צריך לבקש סליחה מאת ה'. והתשובה היא פשוטה,היות שהוא לא בקש עזרה. כי חז"ל אמרו "הבא לטהר מסייעין אותו". נמצא לפי זה, שהעזרה באה מה' לאחר שבקש עזרה.נמצא, שחטאו של אדם הוא בזה, שלא בקש עזרה מה'.

כי אם היה מבקש עזרה, בטח היה מקבל העזרה מה'. אלא אם האדם אומר, שבקש עזרה וה' לא נתן לו, על זה באה התשובה, שהאדם צריך להאמין, שהקב"ה הוא שומע תפלות. כמו שכתוב "כי אתה שומע תפלות כל פה". ואם היה מאמין באמת, היתה תפלתו שלימה. וה' שומע תפלה שלימה, היינו שהאדם משתוקק בכל לבו, שה' יעזור לו.מה שאם כן אם תפלתו אינו שגורה בפיו, שהפירוש הוא, שאין לו האמונה אמיתית, שה' יכול לעזור לו, ושה' שומע את כל מי שמבקש ממנו, ושלפניו קטן וגדול שוים, דהיינו שעונה לכולם.

נמצא, שהתפלה אינה שלימה, לכן הוא צריך לבקש סליחה על החטאים שלו, בזה שלא ביקש עזרה הדרושה מה'.והגם בבחינת הפשט יש תירוצים אחרים, אבל בבחינת עבודה, שהאדם רוצה ללכת בדרך של השפעה ולא בבחינת קבלה, עיקר החטא הוא, בזה שהאדם לא מבקש מה', שיעזור לו לנצח את הרע. ועל זה הוא מבקש סליחה. ומכאן ולהבא הוא מבקש עזרה…."


אנחנו לומדים מחכמת הקבלה , מזוהר במיוחד ,על ג' יראות , שיש לנו היראה מהעולם הזה , היראה מהעולם הבא ויראה ,שאדם לא יכול להשפיע . שהיראה מהעולם הזה והעולם הבא זו יראה אגואיסטית , זה אדם ייראה על עצמו , מה יהיה לו , מה שאם כן היראה שלישית זה לא מה שיהיה לו ,אלא, מה שיהיה לבורא ממנו , ואפילו לא ממנו ,ישנם דרגות אחרות , שאפילו שלא הוא , אלא מישהו אחר , לא חשוב , הדאגה היא ,עד כמה שיותר ויותר מנותקת מהאדם ומכוונת לבורא . וביראה שלישית הזאת ישנו תהליך ,שהוא גם ללא לשמה וגם לשמה , זאת אומרת ,שלא לשמה הוא עדיין תהליך אגואיסטי , אבל ,הכוונת האדם , מה שהוא הולך , מה שהוא מבצע , מה שמייעצים לו לעשות - זה כדי להגיע לשמה . לכן ,אפילו לא לשמה זה כבר חלק מהתפתחות הרוחנית אצל אדם , שמביא אותו לתיקון של הכוונה על הרצון לקבל שלו , הכוונה חדשה .

אז ,לפי זה אנחנו רואים ,שביראה ראשונה וביראה השנייה ,שאדם קושר את עצמו לבורא ,או ,לא קושר את עצמו לבורא , זה לא כל כך חשוב , יכול להיות ,נגיד ,שקושר את עצמו לבורא - אדם לא מזהה ,שיש לו יצר הרע , אני דואג ,שיהיה לי טוב בעולם הזה , אני דואג, שיהיה לי טוב בעולם הבא . אני לא מרגיש ,שאני צריך להשתנות ,אני רק רוצה להרוויח ואז הוא לא דורש שינוי מהבורא , כאשר הוא פונה אליו ,כדי להצליח , שהצלחה הזאת היא תבוא דרך שינוי באדם , אלא , הוא דורש בפנייה הזאת שינוי בבורא . כי אם בורא הוא מנהל את האדם , אחרת לא היה פונה לבורא , אם אני פונה לבורא ,מתפלל לבורא , הבורא הוא המקור של הכל ,מה שיש לי , לכן ,אני פונה אליו , אז , מה בזה אני בעצם אומר - שהבורא צריך להשתנות , הוא עשה לי קודם דברים לא טובים ואני דורש ,שיעשה לי דברים טובים . אז ,אני בסדר , מדבר עליו שהוא יפה וטוב , ורחב לב וכו' העיקר ,שיהיה לי טוב .

זאת אומרת ,אדם דורש שינוי בבורא , זה ביראה הראשונה וביראה שנייה , כך בכל האנשים שבעולם . מה שאם כן אדם ,שהוא מתכוון להגיע להתפתחות הרוחנית זה רק אנחנו , אז ,אנחנו פונים לבורא ,כדי שהוא יתקן אותנו . שהוא בעצמו אומר " בראתי יצר רע " כן נכון , רק זה בראתי ומי שמגלה ,שיש לו את היצר הרע ,אז ,הוא צריך להבין ,שזה בא ממני . חוץ מזה ,שזה אני עושה ,האדם צריך לגלות ,שזה בא ממני , מהבורא , אז , בהתאם לזה ,אדם דורש שינוי בו , בתוך האדם , שהוא צריך להשתנות .

וודאי ,ע"י זה שבורא יטפל בו , אבל ,שינויים ,איפה שאדם רוצה לראות אותם , בו , בטבע שלו בעצמו . וזה ההבדל בין היראה א' , ב' ליראה ג' , כאשר באנחנו מתקרבים אליה , לכן ,כל ההתגברות שלנו היא בזה ,שאנחנו דורשים שינוי בנו ולא מסביב ושינוי הזה יכול לבוא רק ע"י הבורא . אנחנו נעשים מיום ליום בעלי ניסיון , שבאמת אנחנו לא מסוגלים לכלום , שאנחנו תוצאה מפעולת הבורא ואין לנו מעשים ,אלא ,הכל אנחנו מעשה ידיו .

לכן ,בירור הזה , שהכל תלוי בבורא ואחר כך בירור, שהכל תלוי בפניה שלנו לבורא , כי בלי חיסרון מצדנו לא יכול להיות ,שיהיו בנו שינויים - זה הבירור החשוב ביותר , שזה סה"כ נקרא התגברות בפניה לבורא , שיש כאן כמה דברים :
א. ש"אין עוד מלבדו " . אנשים שבחוץ יכולים להגיד ,ש"אין עוד מלבדו " , כי קל להם , יש למי לפנות , כתובת וצועקים עליו תעשה לנו טוב , זאת אומרת ,אתה תשתנה .

מה שאם כן אנחנו אומרים לא הבורא הוא "טוב ומטיב " ברא אותנו בכוונה ביצר הרע , כדי שאנחנו נבקש ממנו שינוי . זאת אומרת ,כל מה שיכול לקרות בבריאה זה סה"כ תביעה שלנו , הבקשה שלנו ושום דבר חוץ מזה , כי הבורא הוא גם בורא אותנו ביצר הרע , כי רוצה טוב וגם משנה יצר הרע ליצר הטוב , כי רוצה טוב , גם ממלא יצר הטוב ,שתיקן בנו , התקין לנו לפי פנייתנו - הכל טוב , כי אי אפשר בלי הכוונה גם של היצר הרע ובלי דרישות שלנו , שהוא מזמין , ופעולות אחר כך ,שהוא עושה ,אי אפשר בלי זה להגיע למצב ,שהוא כולו טוב , כאשר אנחנו מגלים מצב הסופי , אפילו לפני זה , אנחנו מתחילים לראות ,שבאמת כל הבריאה היא רק באהבה ולא היה לנו שום דבר רע מהבורא ( כמו שכותב לנו בעל הסולם באגרת ,כאשר מגלה ,שבורא לא עשה לו שום דבר רע ,אלא ,הכל זה היה כטוב ) לכן ,כל העבודה שלנו היא בעצם בהתגברות לבורא שיתקן אותנו ולא שיעשה טוב .

לכן, כמה שאנחנו מתקדמים אנחנו יותר ויותר מגלים ,עד כמה שאנחנו רעים וכאן יש גם כן כמה גילוים , בירורים : על העבר , מתגלה לנו כל הזמן משהו רע מהעבר וזה מתגלה לא סתם ,שאנחנו נצטער על זה ( שכך עשינו , שכך פעלנו ) ,אלא ,זה מתגלה רע ,כדי שאנחנו נהפוך אותו לטוב , קודם כל לפחות ,שאנחנו נצמיד אותו ל"אין עוד מלבדו " , שזה לא אני עשיתי בעבר איזו שהן פעולות רעות , אפילו כלפי קרובים , חברים ,לא חשוב מול מי , אלא ,חשוב ,שעד רגע הזה הכל נעשה מאת ה' ועכשיו הכל תלוי בתפילה שלי , עד כמה שאני משייך את זה לבורא ובזה גם כן תלוי את העתיד שלי .

אז ,כאן זה כל המקומות להתגברות , בכל מיני צורות ובאמת יוצא ,שההתגברות היא רק כלפי הבורא , כי כל היתר זו תוצאה מהפעולות שלו , מ"אין עוד מלבדו " והפעולה חוץ מבורא עושה , היא רק העלאת המ"ן שלנו , שזה דרך הקבוצה , דרך חיבור בין כולם , בתפילת הרבים - כך אנחנו פונים אליו וכל היתר ," אין עוד מלבדו " . אז ,בואו נתרכז בבירור של התגברות וכך נבין יותר, מה עלינו לממש
שאלה : אנחנו ,לפי שלוש ייראות , שאנחנו דיברנו קודם ,הלא לשמה נראה ,כאילו שזה סוג של מלכוד , כי אדם שנכנס ללא לשמה מרגיש את עצמו שלם ואין לו את הדרייב הזה לצאת מזה , אז איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת ?
תשובה : נכון , זה לא עלינו לפתור , כי זה תלוי באדם , באותו רצון לקבל ,שנפתח באדם . לכן , אם אני נמצא במצב ,שעדיין עם הגודל רצון לקבל , מידת ההתפתחות שלו ( התפתחות איכותית כלפי רצון להשפיע , כלפי הבריאה ) . אם אני עדיין לא מגיע למצב ,שאני מרגיש שפעולות שלי הן כולן אגואיסטיות , אין לי תביעה , מה אני עושה ? אנחנו רואים הרבה אנשים בעולם, שהם חכמים , טובים ,לפי מה שמקובל בחברה אנושית , מפותחים , עושים כביכול דברים טובים , אין להם מחשבות זדוניות , שום דבר והם לא מרגישים , הם לא שייכים להתפתחות הרוחנית , אין מה לעשות .

על זה כתוב " מה לעשות עם ילדים שיזקינו ? …" אין לך מה לעשות אתם , רק לחכות וע"י הפצה רחבה שלך , כמה שיותר קרוב אליהם וזה יעורר אותם קצת . אתה מצדך , בואו נגיד מלמעלה , כי אתה מביא להם קצת הכירות ממערכת העליונה ,והבורא דרך למטה , דרך זה שמעורר בחיים שלהם צרות , בעיות , חוסר עונים , חוסר התמצאות , חוסר שליטה בחיים - זה סה"כ מה שקורה , חוסר שליטה בחיים . וגם כן האגו שלנו ,עד כמה שהורס אותנו , זה משהו נורא ,תראה ,מה אנחנו עשינו עם העולם ? תוך מאה שנה אחרונות של התפתחות תעשייתית וכל זה , תראה ,מה שאנחנו עשינו ? גרמנו ממש , כל כדור הארץ הוא מזוהם ממש נורא , גם חברה אנושית - לא יכולים עכשיו בכלל לנהל את החברה , אנחנו כבר מאבדים שליטה ,אם קודם היית לנו שליטה בחיים שלנו הקטנים יחסית , דיי מוגבלים , אז ,עכשיו ,כאשר הגענו להתפתחות האגואיסטית כזאת , שאנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות .

פתאום אנחנו מגלים דווקא , אחרי כל התפתחת הגדולה , טובה , חזקה , מדע , הכל ,אנחנו יכולים לעשות הכל - ופתאום אנחנו מגלים ,שלא מסוגלים לעשות כלום , אדם לא יכול לשלוט בחיים , ממשלה לא יכולה לשלוט על העם , על המדינה , האדם לא יכול לשלוט על היצר שלו , לא להרוס כדור הארץ, אלא ,מוכן לעמוד מול השמדה ולא יודע איך לשלוט על עצמו .

הכל מגיע למצב של סתימה וגם לא ברור ,עד מתי אנושות לא תראה את הרע שבה ? עד שהיא תהרוס את עצמה לגמרי ? או ,שיהיה איזה מין גילוי ? שהן יוכלו להגיד שזהו , דיי ? כאילו שלא . אם זה היה אדם אחד ,אז ,היה מעיד שדיי , מספיק עם המכות , אבל ,אם אחד מרוויח והשני מפסיד וכך כל אחד ואחד ,אז ,מי שמרוויח יותר יש לו כוח יותר ,אז ,הוא מדכא את המפסיד וממשיך .

לכן ,אתה רואה ,מה שקורה ? אין לזה סוף , אם לא הפצה שלנו בנוסף לזה ( מה שכותב בעל הסולם ,שחייבים לעשות הפצה ) , הפצה פנימית דרך מאור המחזיר למוטב , שאנחנו מעוררים אותו על כולם ואז אנשים מתחילים להיות יותר מפותחים , כלפי רוחניות ועם הפצה גשמית : מאמרים , אינטרנט . זהו , כך אנחנו נקווה שנשמע ...
חזרה למעלה Go down
צפה בפרופיל המשתמש
 
העברת סיכום שעור בוקר יומי שלאון מפרסם בפייסבוק 30/10/2016
חזרה למעלה 
עמוד 1 מתוך 1

Permissions in this forum:אתה לא יכול להגיב לנושאים בפורום זה
פורום הקבוצה הוירטואלית :: פורום הקבוצה הוירטואלית :: קבלה כללי-
קפוץ אל: