פורום הקבוצה הוירטואלית

חברים מכל הכלי הוירטואלי מוזמנים להתחבר יחד לשם גילוי תכונת ההשפעה בעולם.
 
אינדקסאינדקס  CalendarCalendar  FAQFAQ  חיפושחיפוש  רשימת חבריםרשימת חברים  קבוצות משתמשיםקבוצות משתמשים  הרשםהרשם  התחבר  

Share | 
 

 סכום שעור בוקר שלאון פרסם בפייסבוק 27.2.17

Go down 
מחברהודעה
rutiklayמספר הודעות : 75
Join date : 04.01.16

הודעהנושא: סכום שעור בוקר שלאון פרסם בפייסבוק 27.2.17   Mon Feb 27, 2017 6:32 pm

סיכום משיעור בוקר 27.02.2017 חלק א' ( מאמר לד. יתרון ארץ בכל הוא)
LEIDERMAN LEON-NAHUM·יום שני 27 פברואר 2017

"...ידוע כי אין שום דבר מתגלה בצורתו האמיתי, אלא רק בדבר והפוכו, "כיתרון האור מתוך החושך". זאת אומרת, שכל דבר מראה על חבירו, שדוקא על ידי דבר והפוכו, אפשר להשיג את מציאותו האמיתי של המושג הנגדי. ומשום זה אי אפשר להשיג את הדבר בתכלית הבהירות, אם אין לו את הדבר המקבילו. דוגמא, אי אפשר להעריך ולומר, שזהו דבר טוב, אם אין הדבר שכנגדו, המראה על רע, וכמו כן, מר - ומתוק, שנאה - ואהבה, רעבון - ושביעה, צמאון - ורויה, פירוד - ודביקות. ולפי זה יוצא, שאי אפשר לבוא לידי אהבת הדביקות, מטרם שמשיג את שנאת הפירוד.
flower
והעצה לזכות לדרגת שנאת הפירוד הוא, שצריך האדם מקודם לדעת, מהו ענין פירוד בכלל, כלומר ממה הוא נפרד. אז יש אפשרות לומר, שהוא רוצה לתקן את הפירוד הזה. זאת אומרת, שהאדם צריך לתת לעצמו דין וחשבון, ממה וממי, הוא נעשה נפרד, והוא יכול אח"כ להשתדל לתקן את זה, והוא יחבר עצמו, למי שהוא נעשה נפרד ממנו, כלומר, אם הוא מבין, שירויח מזה אם יתחבר עמו, ואז הוא יכול לשער ולדעת, מהו ההפסד אם הוא ישאר בפירוד.
flower
וענין ריוח והפסד, נמדד לפי תענוג ויסורים. כלומר, מדבר שהאדם מרגיש יסורים, האדם מתרחק מזה, ושונא את זה. ושיעור ההתרחקות תלוי בשיעור הרגשת היסורים, כי מטבע האדם לברוח מיסורים, לכן, זה תלוי בזה. כלומר, לפי שיעור גודל היסורים, בשיעור זה האדם משתדל ועושה כל מיני מעשים בכדי להתרחק מזה., היינו שהיסורים גורמים שנאה להדבר, שמביא לו יסורים, ובשיעור זה הוא מתרחק
flower
ובהאמור יוצא, שהאדם צריך לדעת מהו השתוות הצורה, בכדי שידע מה עליו לעשות, בכדי שיגיע לידי דביקות, הנקרא השתוות הצורה, ועל ידי זה ידע מהו שינוי צורה ופירוד. הנה ידוע מפי ספרים ומפי סופרים, שהבורא ית' הוא טוב ומטיב, היינו שהשגחתו ית' מתגלה להתחתונים בבחינת טוב ומטיב, וכך אנו מחויבים להאמין. לכן, בזמן שהאדם מסתכל בדרכי הנהגת העולם, ומתחיל להסתכל על עצמו, או אצל אחרים, איך שמצד השגחה, הם סובלים יסורים, ולא תענוגים כראוי לשמו ית', שהוא טוב ומטיב, קשה לו במצב הזה לומר שההשגחה עליונה, מתנהג בבחינת טוב ומטיב, ומשפיע להם כל טוב
flower
אמנם צריכים לדעת, שבמצב הזה, שלא יכולים לומר שה' הוא משפיע רק טוב, הם נקראים רשעים. כי מזה שמרגישים יסורים, זה גורם להם, שמרשיעים את קונם. ורק בזמן שהם רואים, שהבורא משפיע להם תענוגים, הם מצדיקים את הבורא, כמו שאמרו חז"ל "איזהו צדיק, זה שמצדיק את קונו", היינו שאומר שהקב"ה מנהיג את העולם בדרך של צדקות. ונמצא, שבזמן הרגשת היסורים האדם נעשה מרוחק מה', היות מצד הטבע האדם נעשה לשונא, למי שהוא משפיע לו יסורים. נמצא, שעל ידי זה האדם, במקום שצריך לאהוב את ה', חס ושלום נעשה עכשיו הדבר להיפך, כי האדם בא חס ושלום לידי שנאה לה'.
flower
ומה האדם צריך לעשות, בכדי שיגיע לידי אהבת ה', על זה ניתן לנו, סגולה לעסוק בתו"מ, שהמאור שבה מחזירו למוטב. שיש שם מאור, הנותן להאדם להרגיש, את חומר המצב של פירוד. ולאט לאט, כשאדם מכוון להשיג מאור התורה, מתרקם אצל האדם שיעור של שנאה להפירוד, היינו שמתחיל להרגיש את הסיבה, שגורם לו ולנשמתו, את הפירוד וההתרחקות מה'. כלומר, האדם צריך להאמין שהשגחתו ית' הוא בבחינת טוב ומטיב, אלא היות שהאדם שקוע באהבה עצמית, שזה גורם לו השינוי הצורה, היות שנעשה תיקון המכונה ע"מ להשפיע, שזה נקרא השתוות הצורה. שרק באופן כזה יכולים לקבל הטוב ועונג הזו, שלא יכול לקבל, את הטוב ועונג מה שהבורא רוצה לתת, זה גורם לו שמקבל שנאה להפירוד. אז, יש לו היכולת להבחין את גודל התועלת מהשתוות הצורה, ואז הוא מתחיל להשתוקק לבחינת הדביקות. נמצא, שכל צורה מראה על צורה השניה. נמצא לפי זה, שכל הירידות שהאדם מרגיש, שבא לידי פירוד, ניתן לו הזדמנות, להבחין בין דבר והפוכו. זאת אומרת, שמהירידות, האדם צריך לקבל הבנה מהו התועלת מהעליות, אחרת לא היה אפשרות, להאדם להעריך את חשיבות, מזה שמקרבין אותו מלמעלה, ונותנים לו את העליות.
flower
ולא היה לו היכולת להוציא את החשיבות, את מה שהוא היה יכול להוציא, כדוגמת שנותנים להאדם לאכול, ואף פעם לא טעם, טעם של רעבון. נמצא שהירידות, שהוא זמן הפירוד, גורם לו חשיבות להדבקות שבעליות, והעליות גורם לו, בחינת שנאה להירידות שמביא לו הפירוד. כלומר, שאינו יכול להעריך את גודל הרע שיש בהירידות. היינו, שהאדם מדבר חס ושלום רע על ההשגחה, ואינו מרגיש אפילו על מי הוא מדבר רע, שידע שהוא צריך לעשות תשובה על דבר חטא גדול כזה, שזה נקרא שמדבר חס ושלום לשון הרע על הבורא, כנ"ל.
flower
ובהאמור יוצא שדוקא בזמן שיש לו הב' צורות, אז הוא מוכשר להבחין, את המרחק מה שיש בין אחת לחברתה, כנ"ל "כיתרון האור מתוך החושך". שרק אז הוא יכול להעריך ולהחשיב את ענין הדביקות, שעל ידה יכולים להשיג את הטוב ועונג שישנו במחשבת הבריאה, שהוא רצונו להטיב לנבראיו. וכל מה שנראה לעינינו, הוא רק דברים שהבורא רוצה, שאנו נשיג אותם בצורה כמו שמשיג, היות שזהו דרכים איך להגיע לשלימות המטרה…" ( לד. יתרון ארץ בכל הוא)
flower
אנחנו דברנו הרבה פעמים בזמן אחרון בקשר לשונאים שמתגלים , אלו ,שמתנפלים עלינו , אלו שנגדנו . כאן הוא מדבר על מצבים ,שהם פנימיים בתוך האדם , איך שמתגלים באדם , בעד ונגד ההתקדמות הרוחנית , בעד ונגד ,התנהגות הבורא . העיקר בשבלינו מאוד מאוד בקפדנות להבדיל ,מה שבא מלמעלה ,לא חשוב איך אני מרגיש את זה , זה בא כטוב , כהכרחי בהתקדמות שלי ,כי זה מגיע אלי מהאור העליון אין סופי , שעובר דרך המערכת כולה ומגיע אלי , להרגשה שלי ותמיד זה מצב המתקדם .
flower
לא חשוב -
איך אני מרגיש אותו ?
איך אני יכול לכנות אותו ?
, במה בדיוק הוא בעצמו מופיע בי ואיך אני מרגיש אותו ?
איך אני מכנה אותו ?
איך אני מתחיל לבדוק כלים שלי ,למה אני מרגיש כך ?
האם זאת עליה ,או ,ירידה ?
איזה אופן יחס של הבורא אלי ?
או ,שזה מגיע דרך הקבוצה , דרך אנשים , מקרים זרים , דרך רשויות
לא חשוב איך - תמיד זה מגיע אלי מהאור העליון דרך הכלים ובכלים אני צריך לראות  
,האם אני קודם כל מקבל את זה בהבנה הנכונה , למרות ההרגשה ?זה דבר אחד
דבר השני , שבהתאם לזה ,איך אני מגיב ?
האם אני דורש מהבורא ,שכאילו הוא ישתנה ?
למה הוא לא משפיע לי טוב ?
flower
או ,שאני מבין ,שמה שאני מקבל ,זה טוב להתקדמות שלי , אמנם שאני לא יכול לקבוע ,שהמצב הזה הוא טוב , או , שאני כן מרוצה מכל מצב ומצב אחרי שאני רואה ובודק , עושה מאמץ ומקבל הרגשת הרעה ,כמו הרגשה טובה, ומברך עליה שזה נתן לי עכשיו לי הבורא כמצב הטוב ביותר להתקדמות ואני שמח ,שאני יכול בצורה כזאת לקבל את זה . אז , כביכול ,אני צריך להגיד כך : המצבים הרעים ,שמגיעים להרגשה כזאת של הרע , אבל ,אם אני יכול להתגבר עליהם וממש לברך עליהם ,כמו על מצבים הרעים , שהייתי מרגיש ,אז ,זה המצב הרצוי ביותר , או , שלא , שיבואו כל מיני מצבים טובים , כי בגמר התיקון אין רע , הכל זה טוב , הכל מתמלא באור . או שמתמלא באור ,למרות שמתגלים כל המצבים הרעים ,שרק יכולים להיות ועל פניהם אני יכול לקבוע שזה טוב .
flower
כך אני מתחיל להבין ,שאין טוב ואין רע ובאמת זה הכל רק לפי התיקונים שלי וכל הדרך הוא רק התיקונים , שזה מצדי אני צריך לקבוע גם יחס לרע וגם יחס לטוב . שזה בא רק לעזור לי לכייל את הכלים שלי נכון , ש"אין עוד מלבדו " ו"טוב ומטיב " בלבד
שאלה : הוא כותב כאן שאדם צריך להאמים ,שהוא "טוב ומטיב " , איך אפשר להאמין במצב כזה , ,כאשר לא טוב לי ,רע לי ?
רב : אתה צריך לחלק כל דבר שמגיע , אני עושה קודם כל עצור , אני צריך לעצור אותו
מה קורה במצב הזה ,לפי מה שאני מרגיש ?
לפי מה שאני הייתי מגיב בצורה  אינסטינקטיבית ?
לפי מה שאני מגיב ,כאשר אני עוצר את המצב וחושב עליו בצורה מטרתי  ?
לא רגשית אלא מטרתי  , רגשית זאת בהמה , מטרתי זה מה שאדם שבי . אז ,אני צריך עכשיו להבדיל : אדם או בהמה בי ?
אם באה בהמה ,אז ,בהמה סובלת , זה רצון לקבל, אז ,אני סובל , אז יש לי רגש ושכל , אני מרגיש לא טוב , מבולבל ,  מעורפל , אולי אפילו סובל בשכל וברגש . זה הכל בהמה , תגובה טבעית .
עכשיו ,חוץ מזה אני מפעיל כבר האדם שבי , האדם שבי זאת כבר מדרגה , שהיא בודקת , זה איזה מין מצב של expert system בי ,שאני עכשיו מתחיל להבין :
מאיפה זה ?
למה זה ?
בשביל מה זה ?
למה זה ניתן ?
מה אני צריך עם זה לעשות ?
flower
שאני צריך קצת להתעורר  , להתרומם מעל הרגשה במחשבה שלי ,על מה שאני מרגיש ( ומה שאני מרגיש זאת אמת ) זה מה שניתן לי , אחרי הכל זה בא מהבורא דרך חברים , דרך רשויות , בלבולים , לא חשוב , מערכת בריאות , לא חשוב ,זה הבורא מסדר לי , עכשיו
איך אני מגיב לזה ?
אני צריך להגיב על כל דבר שהוא ," טוב ומטיב " " אין עוד מלבדו " , גמר תיקון . אבל אני סובל ? אני לא מבין כלום , יש לי צרות , בלבולים , בעיות - זה גמר תיקון ? זה גמר תיקון , בצורה כזאת זה בא מהבורא , אבל ,כאשר זה עובר דרך המערכת שלי ( רצונות , מחשבות , מוחא וליבא ), אז ,זה מביא לי ( ראה ציור ) , אז ,אני הולך בחזרה
מה אני צריך לעשות במוח ובלב ,כדי לתקן את זה ולהביא את זה בצורה כזאת, שבאמת בסה"כ תהיה   אצלי ההרגשה והבנה ,שאני נמצא בגמר התיקון .
כבר עכשיו ?
איך יכול להיות ?
flower
כן , שכבר עכשיו אני משיג את המצב ,שנקרא דבקות . אני חייב לזה להגיע . לא חשוב באיזו צורה זאת דבקות , לפי הכלים שלי . זאת אומרת ,אם אני מתקן מוח ולב , שזה סה"כ לא יודע  כמה ,אבל ,נגיד ,שזה 3 אחוז מסה"כ מה שיש לי , אז ,אם אני מתקן את זה , אני מגיע לדבקות 3 אחוז . זהו , אף פעם אני לא משיג מצב האמתי , אני לא יודע מצב האמתי ,אלא, אני יודע ,מה שיש לי . וזוהי המטרה ,אז ,כל פעם האדם עובד עם מה שניתן לו ובמצב שניתן לו הוא חייב להשיג את היחס שלו לבורא "טוב ומטיב " "אין עוד מלבדו " וכך  בכל שלב ושלב .
מתי נגמרים כל השלבים האלו ?
אני לא יודע , אני לא יכול לדעת, גם קשה לי למדוד , כי אני מודד ,כמו שהוא כותב לנו "אין כל דבר מושג אלא מדבר והיפוכו "  סה"כ זה כל החיים שלי בין רע לטוב ,כאשר אני מכייל את עצמי לתפוס את המציאות ...
חזרה למעלה Go down
צפה בפרופיל המשתמש
משהמספר הודעות : 1140
Join date : 30.10.14

הודעהנושא: Re: סכום שעור בוקר שלאון פרסם בפייסבוק 27.2.17   Mon Feb 27, 2017 9:41 pm

לחיים רות
חזרה למעלה Go down
צפה בפרופיל המשתמש
yaelמספר הודעות : 582
Join date : 08.11.14

הודעהנושא: Re: סכום שעור בוקר שלאון פרסם בפייסבוק 27.2.17   Tue Feb 28, 2017 6:11 pm

לחיים רותי תודה על היגיעה!!!
חזרה למעלה Go down
צפה בפרופיל המשתמש
משהמספר הודעות : 1140
Join date : 30.10.14

הודעהנושא: Re: סכום שעור בוקר שלאון פרסם בפייסבוק 27.2.17   Sun Mar 05, 2017 9:31 pm

cheers
חזרה למעלה Go down
צפה בפרופיל המשתמש
 
סכום שעור בוקר שלאון פרסם בפייסבוק 27.2.17
חזרה למעלה 
עמוד 1 מתוך 1

Permissions in this forum:אתה לא יכול להגיב לנושאים בפורום זה
פורום הקבוצה הוירטואלית :: פורום הקבוצה הוירטואלית :: קבלה כללי-
קפוץ אל: