פורום הקבוצה הוירטואלית

חברים מכל הכלי הוירטואלי מוזמנים להתחבר יחד לשם גילוי תכונת ההשפעה בעולם.
 
אינדקסאינדקס  CalendarCalendar  FAQFAQ  חיפושחיפוש  רשימת חבריםרשימת חברים  קבוצות משתמשיםקבוצות משתמשים  הרשםהרשם  התחבר  

Share | 
 

 סכום שעור 28.3.17 שלאון העלה לפייסבוק

Go down 
מחברהודעה
rutiklayמספר הודעות : 75
Join date : 04.01.16

הודעהנושא: סכום שעור 28.3.17 שלאון העלה לפייסבוק    Wed Mar 29, 2017 5:23 am

סיכום משיעור בוקר 28.03.2017 חלק א' ( נושא פסח ) 23 דקות
LEIDERMAN LEON-NAHUM·יום שלישי 28 מרץ 2017

פסח זה חג הראשון ,שאנחנו חוגגים בתהליך של התיקון   . הנבראים , שמתחילים להיכנס לקשר עם אלוקות ,  תחילת הקשר הוא בזה ,שמרגישים שתלויים בטבע שלהם ברצון לקבל . במידה שרצון לקבל הוא מורגש כשליט ,במידה הזאת אדם כבר מתחיל  להבדיל בין עצמו ובין הבורא , כאשר הבורא קודם כל מורגש בצורה הפוכה ממה שבסופו של דבר מתגלה בכלי המתוקן , אלא  ,מתגלה כי "בראתי יצר הרע " ,אז, יצר הרע הזה ,ששולט על האדם בתנאי ,שאדם רוצה לגלות תכונת ההשפעה , תכונת החיבור ואהבה , התכונה הזאת ,שמתנגדת במאמץ שלו להיות כמו בורא , להיות אדם הדומה לבורא ,אז ,הוא מתחיל להרגיש את שליטת היצר הרע הזה .


יחד עם זה הוא צריך לגלות ,שזה הבורא עשה לו את זה ,כדי שירצה להיות ההפך משליטת הרע הזה , שירצה שליטת הטוב שבו  , שעליו , לא שהוא בעצמו שולט  - הוא לא שולט לא ברע ולא בטוב , אלא ,יכולה להיות שליטה שלו רק בתנאי ,שהוא בוחר ,מי ישלוט עליו או טוב או רע . וכאן זה באמת הוא מתחיל לבנות את הנקודה העדינה שלו , שנמצאת בין טוב ורע והוא לא מבטל לא את זה ולא את זה ,כי אם לבטל אחד הוא מבטל את השני ולכן נברא זה מי שמרגיש את עצמו באמצע  בין הטוב ורע , בכל דבר ובדר הוא שומר על שניהם , זה על פני זה . וכך מתקדם . והלאה ישנן דרגות התקדמות יותר גבוהות , משובחות ,אבל ,קודם מתחילים בזה .אז ,בואו נראה ,איך אנחנו מתחילים את הדרך ?
שוב ,מדובר לא באדם מהרחוב , אלא , שכבר מהרחוב נכנס אל תוך הקבוצה ומתחיל להבין אחרי כמה שנות לימוד ,שהתקדמות היא רק בחיבור בינינו , עד שנתחיל לברר חיבור בינינו בצורה כזאת ,שזה כבר עשר ספירות , מבנה מיוחד , שלם , לא פחות ולא יותר ומתחיל במבנה הזה לברר כבר את הכוח העליון , כוח השפעה . הוא נקרא העליון ,כי הוא לפי בחירת האדם שולט על כוח התחתון ,כוח קבלה ,ואז אנחנו יכולים ללמוד גם לפי מאמרים , גם לפי תע"ס - איך אנחנו בונים את עצמנו בצורה ,שמשילוב הנכון בין רצון לקבל שלנו ורצון להשפיע נבנית מערכת ,שנקראת אדם .
בואו נראה"...1) פרקי דרבי אליעזר, פרק כ"ד
ברך ה' נח ובניו, שנאמר "ויברך אותם אלהים" (בראשית ט), במתנותיהם והנחילם את כל הארץ... והיו כולם עם אחד ולב אחד ושפה אחת ודברים אחדים. ומאסו ארץ חמדה. שנאמר "ויהי בנסעם מקדם", הלכו לארץ שנער ומצאו ארץ גדולה ורחבת ידים וכולה מישור וישבו שם, שנאמר וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם. רבי עקיבא אומר השליכו מלכות שמים מעליהם והמליכו עליהם עבד בן עבד, לפי שכל בני חם עבדים הם, ואוי לארץ שימלוך עליה עבד, שנאמר "תחת עבד כי ימלוך". רבי חנינא אומר נמרוד גבור כח היה, שנאמר "וכוש ילד את נמרוד"...."אנחנו לא לומדים את הגדרות האלו ולא לומדים אותן על עצמנו , אנחנו עוברים במשהו את השלבים האלו , אבל ,בעצם הם השלבים ,שלא יכולים בדיוק לברר
מי הם , מה הם בנו ?
כי עדיין אנחנו נמצאים בחוסר כלים ,שיכולים לספר לנו על הבחנות האלו . אבל ,וודאי ,מה שמדובר כאן זה מאדם הראשון , כל הסיפור הזה ,מאותו כלי השבור ,שמתחילים לברר אותו ,אז ,מדובר כבר על אדם , נח וכל בניו ...עד שמתפתחים דרך צאצאים , זה נקרא דרגות רוחניות ,שמתפתחים עד בבל . אנחנו לא מדברים על הבחנות האלו ,כי אחר כך אנחנו לומדים אותן ,כאשר יש לנו כבר כלים , ,אבל, הבחנות הן כל כך דקות , שאין לנו אפשרות ללמוד אותן בעצמן , אלא ,אחרי זה אנחנו מתחילים לברר אותן ולהבין ,ממה אנחנו קיימים , כלולים
"...רבי יהודה אומר הכתונת שעשה הקב"ה לאדם ולאשתו היה עמם בתיבה, וכשיצאו מן התיבה לקחה חם בן נח והוציאה עמו והנחילה לנמרוד, ובשעה שהיה לובש אותה היו כל בהמה חיה ועוף באין ונופלין לפניו, כסבורין שהוא מכח גבורתו, לפיכך המליכוהו עליהם מלך, שנאמר "על כן יאמר כנמרוד גבור ציד לפני ה'". אמר נמרוד לעמו, בואו נבנה לנו עיר גדולה ונשב שם בתוכה פן נפוץ על פני כל הארץ כראשונים, ונבנה מגדול גדול בתוכה. ונעלה לשמים שאין כוחו של הקב"ה אלא במים, ונקנה לנו שם גדול בארץ, שנאמר "ונעשה לנו שם". רבי פנחס אומר לא היו שם אבנים לבנות את העיר ואת המגדל, מה היו עושין היו מלבנים לבנים, ושורפין אותן כיוצר חרש, עד שבנו אותו גבוה שבעים מיל, ומעלות היו לו ממזרחו וממערבו, אלו שהיו מעלין את הלבנים היו עולים ממזרחו, ואלו שהיו יורדין היו יורדין ממערבו, ואם נפל אדם ומת לא שמים את לבם עליו, ואם נפלה לבנה אחת היו יושבין ובוכין ואומרין אוי לנו, אימתי תעלה אחרת תחתיה, ועבר אברם בן תרח וראה אותם בונין את העיר וקללם בשם אלהיו, ואמר "בלע ה' פלג לשונם". ומאסו את דברו…"תהליך ,כמו  שאנחנו אחר כך רואים במצרים ,בצורה יותר בולטת , שזה הגברת הרצון לקבל ואחר כך בא אברהם והגברת הרצון  לקבל שוב ,ובא משה , שכאן זה נקרא נמרוד ,ששולט שם ,זה נקרא כפרעה ששולט . כל פעם באה תקופת הגברת הרצון לקבל ומי שמציל מהם ,מכל הרצונות האלו שיתגבשו יחד , אז, עכשיו זה לקראת אברהם ,מספרים לנו מה שקורה


"...[...]וירד הקדוש ברוך הוא ושבעים המלאכים הסובבים כסא כבודו, ובלבל את לשונם לשבעים גוים ולשבעים לשון, כל אחד ואחד גוי וכתבו ולשונו, ומנה מלאך על כל אומה ואומה, וישראל נפל בחלקו וחבלו, ועל זה נאמר כי חלק ה' עמו. ומנין שירד הקדוש ברוך הוא, שנאמר וירד ה' לראות את העיר ואת המגדל. וזו ירידה שנייה. והיו רוצין לדבר איש אל רעהו בלשון הקדש, ולא מכירין איש לשון רעהו, מה עשו לקח איש חרבו ונלחמו אלו עם אלו להשחית, וחצי העולם שם נפלו בחרב, ומשם הפיצם ה' על פני כל הארץ. שנאמר וייפץ ה' אותם משם על פני כל הארץ…."


רק צריכים לראות ,עד כמה שתקופה הזאת היא תואמת תקופת מצרים ויציאת מצרים, שזה תקופות חוזרות , אחר כך, נראה אותן עוד ונלמד זה מזה
2) רמב"ם, משנה תורה, הלכות עבודה זרה, פרק א', ז-י"ח
"...ז. וכיון שארכו הימים, נשתקע השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם, ולא הכירוהו: ונמצאו כל עם הארץ והנשים והקטנים, אינן יודעין אלא הצורה של עץ ואבן וההיכל של בניין, שנתחנכו מקטנותן להשתחוות להן ולעובדן, ולהישבע בשמן…"


ח. והחכמים שהיו בהן כגון הכומרין וכיוצא בהן, מדמין שאין שם אלוה אלא הכוכבים והגלגלים שנעשו הצורות האלו בגללן ולדמותן. אבל צור העולמים, לא היה שם מכירו ולא יודעו, אלא יחידים בעולם, כגון חנוך ומתושלח ונוח ושם ועבר.  ועל דרך זו, היה העולם מתגלגל והולך, עד שנולד עמודו של עולם, שהוא אברהם אבינו עליו השלום.
זאת אומרת ,מאדם הראשון והלאה היו תקופות ,שהיו גם עליות וגם ירידות במספר מקובלים בעולם ועד אברהם היו עשרים דורות של התפתחות ( עשר דורות מאדם הראשון עד נח ועשר דורות מנח עד אברהם ) והיו יחידים בדורות ,אמנם שהיית שרשרת הזאת של מקובלים , שהיו מתקשרים מדור לדור ומוסרים את הידיעה הזאת :
איך לגלות את הבורא ?
איך לעבוד אותו ?


להתעלות מעל האגו ולחזור לצורת האדם , כאשר אבדו את הצורה הזאת בדרגת אדם הראשון . וכך היה מתגלגל רצון לקבל וכל הזמן היה גודל וגודל והם היו כל הזמן מוסיפים בעבודת ה' שלהם , זאת אומרת , להתחבר ביניהם בצורה יותר ויותר גדולה ,אבל ,אז ביומים ההם , הכוונה היא לא עניין של היסטוריה ,אלא, ברצון לקבל הקטן ,שהיה מתגלה כתיקון הוא מקטן ועד כלים הגדולים , משבירות הקטנות  וע"י זה שבירות הגדולות הולכות ומהתקנות וכו' לכן ,אז ,לא היו צריכים לחיבור , כמו שהתחיל חיבור מבני יעקוב שאז הם נכנסו להתקשרות ביניהם הקשה ,שנקראת מצרים .


עד  אברהם היו יחידים מגלים את הכלים ומוסרים לתלמידים שלהם ,כמה שהיו ,וכולם עבדו בצורה פשוטה ולא היה עוד ,כי הרצון לקבל היה כל כך קטן , שלא היו צריכים לבנות רשת  , מאור המחזיר למוטב  , קבוצה וחיבורים למיניהם , עשר ספירות - זה רק התחיל להתגלות כמערכת מאברהם והלאה , לכן ,הוא נקרא אב האומה , שהוא הראשון ,שכבר התחיל לגלות נחיצות בחיבור בין בני אדם ,שבהם ממש מגלים את הבורא , כוח השפעה ואהבה , לכן ,הוא נקרא אב האומה . לפני זה לא היה צורך בחיבור ממש בין אנשים ,אלא ,בהתעלות למעלה מהרצון , אפילו ללא כל כך חיבור ביניהם היו כבר מגיעים להידמות לבורא בעביות ,שאז היית מתגלה


"...ט. כיון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן, ולחשוב ביום ובלילה, והיה תמיה: היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד, ולא יהיה לו מנהיג; ומי יסבב אותו, לפי שאי אפשר שיסבב את עצמו.  ולא היה לו לא מלמד ולא מודיע דבר, אלא מושקע באור כשדים בין עובדי עבודה זרה הטיפשים..."
גם כל אותן עשרים דורות מקובלים מאדם עד אברהם גם היו מחפשים ,אבל ,כבר ביומיו זה יתגלה כבר ברצון לקבל הגדול ואז כבר היו מתחילים להיבנות בתוך האדם המחפש את הבורא ,לעומת כל האלו האחרים ,היו מתגלים בו ג' קווים . לכן ,שאלות המחקר במציאות היו עמוקות יסודיות ,מאברהם יש לנו כל הייסוד של התיקון הכלים ועבודת הבורא
י. ואביו ואימו וכל העם עובדים עבודה זרה, והוא היה עובד עימהן…."


"י. ואביו ואימו " הכוונה היא הבחנות פנימיות שלו ,שמהם הוא מתחיל  , גם כן הם היו נמצאים ע"מ לקבל כל היסודות שלו בתוך אברהם והוא גם כן , כמו שבתורה מסופר , אמנם שהתחיל לחפש ,איך להגיע להכרת אלוקות ,אבל, הדרך להכרת אלוקות היא תמיד דרך גילוי הטבע הנוכחי ,שבו אדם נמצא , שזו עבודה זרה , שהוא חושב ,שהוא מבין, צודק , יודע , מרגיש ולפי הבחנות שלו ,מה זה טוב ורע הוא יודע, ומתמצא בזה וכו' ,עד שמתחיל לגלות  ,שבעצם הטבע שלו כולו האגו , רצון לקבל והיסודות שלו ,מה שנקרא "ואביו ואימו" הם גם כן אגואיסטיות  וכך מתקדם כבר לביקורת הנכונה על טבעו ועל התקדמות "י. ואביו ואימו " ,העם היו עובדים עבודה זרה והוא היה עובד עמהם
"... וליבו משוטט ומבין, עד שהשיג דרך האמת, והבין קו הצדק, מדעתו הנכונה;..."כבר מתחיל לאתר קו האמצעי , שצריך להיות כלול משני קווים , שאי אפשר לבטל אחד לעומת השני אלא גם רצון לקבל צריכים ,שעל פני זה מגלים רצון להשפיע ובחיבור הנכון בין שניהם מגלים את הקו האמצעי
"... וידע שיש שם אלוה אחד…"
זה כבר גילוי קו האמצעי , שיש כוח העליון ,שהוא מחבר שני קווים בו שבשילוב הנכון הוא מתחיל להשיג בחזרה את הכוח העליון
,".. והוא מנהיג הגלגל, והוא ברא הכול, ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו…"
זה מה שמגלים .
חזרה למעלה Go down
צפה בפרופיל המשתמש
משהמספר הודעות : 1140
Join date : 30.10.14

הודעהנושא: Re: סכום שעור 28.3.17 שלאון העלה לפייסבוק    Mon Apr 03, 2017 9:53 pm

cheers
חזרה למעלה Go down
צפה בפרופיל המשתמש
משהמספר הודעות : 1140
Join date : 30.10.14

הודעהנושא: Re: סכום שעור 28.3.17 שלאון העלה לפייסבוק    Mon Apr 03, 2017 10:16 pm

cheers
חזרה למעלה Go down
צפה בפרופיל המשתמש
 
סכום שעור 28.3.17 שלאון העלה לפייסבוק
חזרה למעלה 
עמוד 1 מתוך 1

Permissions in this forum:אתה לא יכול להגיב לנושאים בפורום זה
פורום הקבוצה הוירטואלית :: פורום הקבוצה הוירטואלית :: קבלה כללי-
קפוץ אל: